Угостување на Airbnb
  Создавајте удобни престои и добивајте одлични рецензии

Што се очекува од домаќините?

Сакаме да ви дадеме јасни упатства за да знаете што се очекува и да може да обезбедите престој од 5 ѕвезди секој пат кога ќе го делите вашиот дом.
Бараме од сите домаќини да исполнат четири основни барања: севкупна оценка, брзина на одговор, откажувања и прифаќање на резервациите. Покрај основните барања, ќе добиете и рецензија од гостите кои престојуваат кај вас.
Веќе сте домаќин? Проверете го вашиот напредок за да видите како ви оди.

Основни барања

За да се создаде удобен, сигурен престој за гостите, сите домови и домаќини мора да исполнат четири основни барања.
Одговарајте брзо
Брзите одговори кога гостите ќе стапат во контакт со вас покажуваат дека сте внимателен и услужлив домаќин. Колку често и брзо одговарате на барањата за резервации и прашањата за резервации се мери со вашата брзина на одговор. Бараме од домаќините да одговорат на овие видови пораки во рок од 24 часа.
Прифаќајте барања за резервација
Ниту еден гостин не сака да испраќа 4 или 5 барања за да најде слободно место, па очекуваме да ги прифатите повеќето барања ако вашиот календар покажува дека сте слободни. Погрижете се календарот на вашиот оглас да дава точна слика на деновите кога сте во можност да угостувате. Вака има поголема веројатност да добивате барања за резервации што може да ги прифатите. Може да ги користите вашите подесувања за достапност за да го блокирате времето помеѓу резервациите или да ги спречите барањата за резервации за истиот ден или резервации во далечна иднина.
Избегнувајте да им откажувате на гостите
Сериозно ги сфаќаме откажувањата и бараме од сите домаќини да избегнуваат откажување на гостите – нивните планови за патување зависат од тоа! Ќе бидете казнети, вклучувајќи и финансиски казни, ако откажете потврдена резервација. Бараме да избегнете откажување на потврдени резервации освен ако има непредвидени околности.
Добивајте позитивни рецензии
Гостите сакаат да знаат дека можат да очекуваат доследно ниво на квалитет, без разлика каде резервираат. На крајот од секој престој, гостите оставаат рецензии за своето искуство со вас, што е еден од начините на кои ве оценуваме како домаќин. Вашата севкупна оценка е просечен резултат од рецензиите од сите гости што сте ги угостиле.
Како домаќин, и самите ќе имате можност да ги оцените гостите за нивната чистота, љубезност и комуникација. Вашите повратни коментари ни помагаат да се увериме дека гостите ги третираат домовите во кои престојуваат како свои. Гостите кои постојано се означувани од домаќините може да бидат казнети.

Добивање одлични рецензии од гостите

Откривме дека домаќините кои добиваат одлични рецензии се фокусираат на пет работи: чистота, основни удобности, точни детали за сместувањето, непречено пријавување и проактивна комуникација.

Чистота

Гостите ќе очекуваат чист и среден простор, каков што гледаат на фотографиите од огласот. Дајте си доволно време да исчистите помеѓу гостите, особено кога имате резервации една по една.
Гостите ќе имаат можност да ја оценат чистотата на вашиот простор, а просекот од вашите оценки ќе се појави на страницата на огласот. Ако постојано добивате ниски оценки за чистота, може да бидете казнети.
ШТО СЕ ОЧЕКУВА
 • Исчистете ја секоја соба до којашто гостите имаат пристап, особено спалните соби, бањите и кујната
 • Уверете се дека нема влакна, прашина или мувла на површините и подовите
 • Направете примопредавање помеѓу секој престој:
 • Обезбедете свежи постелнини/чаршафи и крпи за гостите
 • Исчистете го ѓубрето, храната и остатоците од претходните гости
СОВЕТИ
 • Распоредете ги вашите резервации за да си дадете повеќе време да се подготвите помеѓу гостите. Може да ги ажурирате вашите претпочитани подесувања за резервирање за да блокирате ноќ или две пред резервациите
 • Наплатете надоместок за чистење и искористете ги дополнителните пари за да купите средства за чистење или најмете професионална служба за чистење
 • Оставете материјали за чистење во вашиот простор за да можат гостите да исчистат ако истурат нешто или случајно направат неред

Основни удобности

Препорачуваме сите домаќини да обезбедат основни удобности за пријатно чувство и добар ноќен одмор на гостите.
 • Тоалетна хартија
 • Сапун
 • Постелнина/чаршафи
 • Најмалку една крпа по резервиран гостин
 • Најмалку една перница по резервиран гостин

Точни детали за огласот

Поставувањето на вистинските очекувања пред патувањето може да придонесе за подобро искуство како за вас, така и за вашите гости. Може да им помогнете на патниците да одлучат дали вашиот простор ги задоволува нивните потреби со обезбедување на јасни информации и детали што мора да ги знаат, како на пример, дали дозволувате миленичиња. Детален оглас и профил помагаат да се привлечат гостите кои бараат место како вашето.
Гостите ќе имаат можност да ја оценат точноста на информациите што ги нудите.
ИНФОРМАЦИИ ЗА СМЕСТУВАЊЕТО
ШТО СЕ ОЧЕКУВА
 • Точна и ажурирана адреса (ова ќе биде споделено само откако гостинот ќе резервира)
 • Деталите за приватноста во спалната и бањата се точни
 • Фотографиите од сместувањето искрено ја претставуваат состојбата и распоредот на просторот
 • Удобностите се како што се рекламирани, присутни и функционални
СОВЕТИ
 • Користете разновидни висококвалитетни фотографии со наслови и напишете детален опис на просторот
 • Обезбедете Куќен ред што се однесува на ситуациите значајни за вашите гости. Вашите правила може да појаснат што е дозволено, а што не е, како што се пушењето, миленичињата или дополнителните посетители.
 • Известете ги гостите ако има делови од сместувањето што се забранети, како гаража или таван
 • Бидете искрени за неочекуваните фактори што ќе влијаат на престојот на вашите гости. Вашите гости заслужуваат да знаат дали соседите тукушто започнале бучен градежен проект или дали ќе мора да се качуваат по 8 скалишта за да дојдат до вашето место.
УДОБНОСТИ
Наведете ги сите удобности што ги нудите и проверете дали се достапни и дали функционираат
ЦЕНА ЗА НОЌЕВАЊЕ
Уверете се дека вашиот простор одговара на цената што сте му ја одредиле. Многу висока цена може да ги наведе патниците да претпостават дека вашето сместување е многу луксузно. Ви треба помош? Пробајте да разгледате други огласи во вашата област или вклучете го „Паметното одредување цени“.

Лесно пријавување

Јасен и едноставен процес на пријавување ќе им помогне на вашите гости да се релаксираат по еден ден патување. Од гостите ќе побараме да го оценат своето искуство при пријавувањето на крајот од нивниот престој.
СОВЕТИ
 • Создајте водич за пријавување за вашиот оглас. Ќе го споделиме со вашите гости 24 часа пред пријавувањето за да имаат сè што им е потребно за непречено пристигнување
 • Ако планирате да се сретнете со гостите лично, погрижете се однапред да го координирате времето за пријавување
 • Ако понудите самопријавување, додајте ги тие детали во делот „Информации корисни за гости“ од вашиот оглас
 • Погрижете се гостите да знаат како да контактираат со вас ако имаат доцнење во патувањето или прашање во последен момент
 • Обезбедете им на гостите детални насоки за пристигнување до вашето место – може да заштедите време ако ги наведете сите во вашето упатство за користење на куќата

Поддршка на гостите за време на нивниот престој

Без разлика дали престојувате во просторот со гостите, важно е да останете достапни во текот на нивниот престој. Вашите гости ќе имаат можност да ја оценат јасноста и доследноста на вашата комуникација на крајот од нивниот престој, а просекот од овие оценки на гостите ќе се појави на страницата на огласот.
СОВЕТИ
 • Бидете проактивни во комуникацијата за гостите да знаат дека сте достапни. Стапете во контакт порано за да ги координирате плановите за пристигнување. Доколку не ги пречекувате гостите кога ќе пристигнат, може да им испратите порака во периодот на пријавување за да се уверите дека се поминало непречено.
 • Ако ја потврдите резервацијата, а нешто се смени во врска со огласот, кажете му на вашиот гостин однапред.
 • Преземете ја Airbnb апликацијата за да одговарате на пораки насекаде.
 • Доколку не сте во близина за време на нивниот престој, дајте им локален контакт на гостите.