Пристапност на Airbnb

Еве како ви го олеснуваме патувањето со нас.

Категоријата „Приспособени“

Откријте уникатни сместувања со потврдени карактеристики за пристапност за лица со попреченост, вклучувајќи патеки без скали до сместувањето, спалната и бањата. Секој дом во оваа категорија добива детално 3D скенирање за да се потврдат неговите карактеристики за пристапност за лица со попреченост и да се прикажат клучните детали како што е ширината на вратите.

Телефон прикажува домови во категоријата „Приспособени“ на Airbnb, меѓу кои е прикажана куќа со влезна врата без скали.

Подобри филтри за пребарување

Ги поедноставивме нашите филтри за пристапност за да обезбедиме уште подобро искуство при пребарувањето.

На мобилен телефон е прикажано преклопување на „Повеќе филтри“, што е еден од многуте филтри за пребарување. Има дел со наслов „Карактеристики за пристапност за лица со попреченост“. Подолу, карактеристиките за пристапност за лица со попреченост се групирани според просторот, на пример, „Влез за гости и паркинг“. Има полиња за обележување каде што можете да изберете онолку карактеристики колку што сакате.

Преглед на пристапноста

Ја прегледуваме точноста на секоја карактеристика за пристапност поднесена од домаќините на сместувања.

На мобилен телефон се прикажани група карактеристики за пристапност за лица со попреченост за сместување на Airbnb. Првата карактеристика гласи „влез за гости без скали“, со слики под неа кои одговараат на карактеристиката. Подолу има уште една карактеристика за пристапност за лица со попреченост која гласи „влез за гости поширок од 81 см“, со слика под неа која одговара на карактеристиката.

Директна комуникација со домаќините

Разговарајте директно со домаќините за повеќе информации за карактеристиките за пристапност за лица со попреченост што ги нудат во нивното сместување или за нивното доживување.

На мобилен телефон се прикажани пораки помеѓу домаќинот кој го опишува своето сместување како пристапно и гостинот кој сака да дознае повеќе за просторот. Пораката на гостинот гласи: „Здраво Шеј, дали пристапната патека е на предниот или задниот влез од вашата куќа?“ Одговорот на домаќинот гласи: „Здраво Адам, пристапната патека е на предниот дел. Ви благодарам!“
Три генерации од исто семејство се смеат во едно пристапно сместување на Airbnb. Пред најстариот член на семејството има инвалидска количка.

Како правиме Airbnb да биде попристапен

Специјални тимови

Airbnb има тимови кои се фокусираат на создавање производи што секој би можел да ги користи. Овие тимови работат со инженери, дизајнери и други лица во цела компанија за да се осигураат дека нашите производи се создадени имајќи ја предвид пристапноста.

Истражување и застапување

Спроведуваме истражување со луѓе кои имаат потреби за непречено движење низ домот и соработуваме со експерти од заедницата. Ако сте заинтересирани да учествувате во сесија за пристапност на Airbnb, пополнете го нашиот формулар за истражување на пристапноста.

Стандарди за дигитална пристапност

Работиме на достигнување на стандардите за дигитална пристапност утврдени со „Упатствата за пристапност на веб-содржини“. Исто така, инвестираме 
во автоматизирани алатки за тестирање за да може полесно да воочуваме што повеќе проблеми.

Еве некои од организациите со кои соработуваме
Лого на Националната федерација на слепи лица. Слоганот гласи: „Живејте живот каков што сакате“.Лого на Националниот совет за независно живеењеЛого на Consejo National de Personas con DiscapacidadЛого на здружението „United Spinal Association“

Тука сме да ви помогнеме

Посетете го нашиот „Центар за помош“ за повеќе информации