Не сте сигурни каде би сакале да отпатувате? Одлично.
Не сте сигурни каде би сакале да отпатувате? Одлично.