Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Правила за рецензии на Airbnb

  За да изградиме платформа која се темели на доверба, бараме од нашата заедница да помогне рецензиите на Airbnb да бидат корисни, информативни и да не ѝ наштетат на нашата заедница. Затоа, очекуваме сите рецензии да се придржуваат на следново:

  1. Рецензиите не треба да ги прекршуваат нашите правила за содржини

  Некои содржини никогаш не се дозволени на Airbnb. Прегледајте ги „Правилата за содржини“ на Airbnb за да дознаете повеќе.

  2. Рецензиите треба да бидат непристрасни

  Рецензиите се најкорисни кога даваат непристрасни и објективни информации. Затоа, не дозволуваме поединци или деловни субјекти кои поседуваат или се поврзани со сместување или доживување да објавуваат рецензии за својот бизнис. Исто така, не дозволуваме поединци за кои е потврдено дека нудат конкурентни сместувања или доживувања да објавуваат рецензии за своите директни конкуренти.

  Не ви е дозволено да поттикнувате позитивни рецензии, да се заканувате со негативна рецензија за да го добиете посакуваниот исход или да влијаете на рецензијата на друго лице со тоа што ќе ветите некаква награда.

  Исто така, не ви е дозволено да прифаќате лажни резервации во замена за позитивна рецензија, да користите друга сметка за сами да си оставите рецензија или да се договарате со деловните партнери за да добивате позитивни рецензии.

  Покрај тоа, од платформата може да се отстранат рецензии за престои во текот на кои значително се прекршиле „Правилата за забави и настани“. Ова ќе им помогне на домаќините да се чувствуваат поудобно кога интервенираат кога се случува забава која ги прекршува правилата, без притоа да се плашат од пристрасна рецензија.

  3. Рецензиите треба да бидат релевантни

  Во рецензиите придржувајте се до она што е релевантно за Airbnb и за сместувањето или доживувањето, бидејќи гостите ги читаат рецензиите за да дознаат за домаќинот и неговото сместување. Рецензиите што не се на темата може да го одвлечат вниманието и не им помагаат на другите гости полесно да донесат одлука при резервирањето. Од оваа причина, рецензиите треба да се фокусираат на вашите интеракции со другите членови на заедницата и на тоа како сте си поминале во текот на престојот или доживувањето.

  За рецензиите да ви бидат секогаш релевантни, ви препорачуваме да го избегнувате следново:

  • коментари за социјалните, политичките или религиозните погледи на одредено лице
  • вулгарности, навредување и претпоставки за карактерот или личноста на одредено лице
  • содржини кои се однесуваат на околности кои се целосно надвор од контрола на одредено лице
  • содржини во врска со услуги што не се поврзани со Airbnb (на пример, авиокомпанија, превоз, ресторан итн.)
  • коментари за претходните резервации, домаќини или гости на Airbnb или за платформата на Airbnb кога не се поврзани со сместувањето, домаќинот или гостинот што го оценувате

  Кога ќе добиеме пријава за рецензија која ги крши правилата, можеби ќе ја отстраниме од нашата платформа. Повторените прекршувања може да доведат до суспендирање или трајно деактивирање на сметките од коишто се напишани рецензиите.

  Пријавување рецензија што ги крши нашите правила

  Контактирајте нѐ за да пријавите рецензија која ги крши правилата за рецензии на Airbnb.

  Ако мислите дека рецензијата не е вистинита

  Иако ги охрабруваме и очекуваме сите членови на заедницата да објавуваат рецензии кои содржат објективни и точни информации, Airbnb не посредува во споровите во врска со вистинитоста на рецензиите. Очекуваме авторот на рецензијата да стои зад содржината на својата рецензија. Ако сакате да одговорите на рецензија, дознајте како.

  За повеќе информации за тоа како ги разгледуваме и посредуваме со споровите за рецензиите, прочитајте за „Посредувањето од Airbnb при спорови за рецензии“.

  Ја добивте помошта што ви беше потребна?