ФИНАНСИИ

Како заработувате на Airbnb

Со Airbnb, уживајте во едноставен платежен систем, ниски надоместоци и слободен избор за тоа колку ќе наплаќате.

Со Airbnb, уживајте во едноставен платежен систем, ниски надоместоци и слободен избор за тоа колку ќе наплаќате.

Кажете ни нешто за вашето место

Едноставни, непречени плаќања

Добивајте уплати како вам што ви одговара – преку начини како Paypal, директна уплата или преку други во зависност од вашата локација.

Добивајте уплати како вам што ви одговара – преку начини како Paypal, директна уплата или преку други во зависност од вашата локација.

Бесплатно огласете го вашиот простор

Може да го рекламирате вашиот дом на милиони патници без обврски – без трошоци за регистрација или членарина.

Примете резервација

Airbnb му наплаќа на секој гостин пред да пристигне за да се осигура дека секогаш ќе бидете исплатени навреме кога угостувате. Никогаш не мора директно да работите со пари.

Добивајте уплата по пријавувањето

Airbnb вообичаено врши исплата на вашите пари околу 24 часа по закажаното пристигнување на гостинот за да се осигура дека пријавувањето ќе помине непречено.

Какви се нашите надоместоци во споредба со другите?
Airbnb
Homeaway
Booking.com
Надоместок за услугата на домаќинот (по резервација)
3-5%
5%
15-20%
Огласувањето е секогаш бесплатно
Нема провизии за обработка на плаќање со кредитна картичка
Вклучена е заштита од 1 милион долари за штета на имот
Последно ажурирано во јуни 2018 година
Можеме да тргнеме малку настрана за пензионерските денови и за сметките за школарина за двете наши деца.
Можеме да тргнеме малку настрана за пензионерските денови и за сметките за школарина за двете наши деца.

Џеј-Би и Рамона угостуваат во Бостон за да заработат повеќе за пензија.

Џеј-Би и Рамона угостуваат во Бостон за да заработат повеќе за пензија.

Дознајте како угостуваат
Можеме да тргнеме малку настрана за пензионерските денови и за сметките за школарина за двете наши деца.
Можеме да тргнеме малку настрана за пензионерските денови и за сметките за школарина за двете наши деца.

Џеј-Би и Рамона угостуваат во Бостон за да заработат повеќе за пензија.

Џеј-Би и Рамона угостуваат во Бостон за да заработат повеќе за пензија.

Дознајте како угостуваат

Одлична цена, секоја ноќ

Доверлив совет за цени

Секогаш зависи од вас колку ќе наплаќате. Ако ви треба помош, имаме алатки што ги усогласуваат вашите цени со побарувачката, обезбедувајќи ви одлична цена за секое ноќевање.

Доверлив совет за цени

Секогаш зависи од вас колку ќе наплаќате. Ако ви треба помош, имаме алатки што ги усогласуваат вашите цени со побарувачката, обезбедувајќи ви одлична цена за секое ноќевање.

Дополнителни пари за услуги

Може да побарате дополнителни надоместоци однапред за работи како што се дополнителни гости или чистење на куќата. И ако сакате да обезбедите други услуги, како што се изнајмување опрема или тура, гостите може да ви платат за нив преку апликацијата откако ќе резервираат.

Приспособете на вашите потреби

Може да одредувате посебни цени за сезони, викенди и други ноќевања кога сакате да контролирате колку наплаќате. Исто така, може да обезбедите неделни и месечни попусти за луѓето кои сакаат да останат подолго време.

Одговори на вашите прашања

Колку чини да го огласам сместувањето?

Регистрацијата и огласувањето на домот на Airbnb се бесплатни. Откако ќе добиете резервација, ќе ви наплатиме надоместок за услугата на Airbnb за домаќини, најчесто во износ од 3%, наменет за покривање на трошоците за водење на бизнисот.

Како да пресметам колку пари ќе заработам?

Исплатата што ќе ја примите е цената за ноќевање без надоместокот за услугата на домаќинот, кој обично изнесува 3%. Покрај износот за вашето сместување, гостите плаќаат и надоместок за услугата на Airbnb, поради што вкупната цена што ја гледаат гостите е повисока од вашата исплата. Еве некои работи што може да влијаат на вашата исплата: Можеби е применет неделниот или месечниот попуст на резервацијата Можеби е применета цена за викенд или приспособена цена на резервацијата Кога е применливо, покрај надоместокот за услугата на Airbnb, може да се додаде данокот на додадена вредност (ДДВ)

Како Airbnb може да ми помогне со поставувањето на цените?

„Паметното одредување цени“ на Airbnb ви овозможува автоматски да ја зголемувате или намалувате цената според промените во побарувачката за сместувања слични на вашето.

Вие сте одговорни за цената, па „Паметното одредување цени“ зависи и од другите подесувања на цената што сте ги одредиле, а цените за ноќевањата може да ги прилагодувате во секое време.

„Паметното одредување цени“ се заснова врз видот и локацијата на сместувањето, сезоната, побарувачката и други фактори (на пр., настаните во вашиот регион).

Кога може да очекувам исплата?

Airbnb вообичаено врши исплата околу 24 часа по закажаното време за пријавување на гостинот. Времето што е потребно за средствата да пристигнат на вашата сметка зависи од избраниот начин на плаќање. Ако гостинот престојува 28 или повеќе ноќевања, Airbnb вообичаено врши исплата за првиот месец околу 24 часа по закажаното време за пријавување на гостинот. Дополнителните исплати за таа резервација се вршат месечно. Ако сте нов домаќин, може да ги задржиме вашите исплати до 30 дена по потврдувањето на првата резервација. Ако првата резервација ви започнува за повеќе од 30 дена, ќе извршиме исплата во рок од 24 часа по закажаното време за пријавување на гостинот. Ова ќе важи за сите исплати планирани за извршување во тие 30 дена.

Како да ја изберам цената за сместувањето?

The price you charge for your listing is completely up to you. To help you decide, you can search for comparable listings in your city or neighborhood to get an idea of market prices.

Additional Fees

  • Cleaning fee: You can either incorporate a cleaning fee into your nightly price or you can add a cleaning fee in your pricing settings.
  • Other fees: To charge extra fees outside of your rates (like a late check-in or pet fee), you must first disclose these potential charges to guests prior to booking and then use our Resolution Center to securely request payment for additional fees.
Како функционираат даноците за домаќините?

Проверете со локалните власти дали треба да им наплаќате даноци на гостите. Ако треба да им наплатите, данокот може или да го додадете како дел од специјална понуда при резервацијата или да побарате од гостите да го платат лично. Во секој случај, важно е да ги информирате гостите за точниот износ на данокот пред да резервираат. Ако изберете данокот да го наплаќате независно од цените наведени во огласот, тогаш треба да го наплаќате исклучиво при пристигнувањето. Нема да можеме да ви помогнеме околу плаќањето или да ви го обезбедиме. На некои локации, домаќините на Airbnb може да имаат опција за наплата и уплата на данокот за престој. Домаќините не треба да ги наплаќаат даноците за престој одделно во таквите надлежности. Исто така, во некои локации може да се наплаќа и данок на додадена вредност (ДДВ). Дознајте повеќе за ДДВ

Подготвени сте да заработувате?

Подготвени сте да заработувате?