Имате прашања во врска со угостувањето?

Добијте бесплатна индивидуална помош од најдобрите домаќини на Airbnb

Лични совети
и упатства
Ве поврзавме со искусен Супердомаќин за да ви одговори на сите ваши прашања, тогаш кога вам најмногу ќе ви одговара.
Практична помош за
огласување на вашето место
Супердомаќинот ќе ви помогне да го создадете огласот и ќе сподели со вас совети за тоа како да го фотографирате, опишете вашето сместување и друго.
Подготовка за
првиот гостин
Ќе ја добиете поддршката и насоката што ви треба за да почнете да пречекувате гости и да ја заработите првата одлична рецензија.

Вашиот Супердомаќин ќе биде таму на секој чекор од процесот

Чекор 1
Запознајте го вашиот Супердомаќин
Иман 10:21 ч.
Здраво! Обожавам да угостувам и многу се радувам што ќе дознаам повеќе за вас и за вашето место.

Други начини за да започнете со угостување

Без разлика на тоа од каде почнувате, за секој чекор имаме совети, видеа и водичи.