Домаќините
го прават Airbnb
тоа што е

Угостувањето во гарсониера ми го промени животот и ми подари незаборавни доживувања и луѓе.
Домаќин во Милано
Угостувањето во мојот дом ми овозможи да станам претприемач и да си го поплочам патот кон финансиска слобода.
Домаќин во Атланта
Имаме можност да ја зачуваме нашата култура со тоа што ќе го организираме доживувањето за правење тестенини.
Домаќин во Паломбара Сабина
Airbnb ми овозможи да создадам сопствена работа, да го работам она што го сакам, а тоа е да се грижам за гостите во нашиот дом.
Домаќин во Чијанг Мај
Угостувањето во мојот бедуински шатор ми овозможи да се запознаам со луѓе од целиот свет.
Домаќин во Вади Рум
Сакам да угостувам во мојот еколошки дом за луѓето да можат да се поврзат со природата и своите најмили.
Домаќин во Парати

Пробајте да угостувате на
Airbnb

Придружете ни се. Ќе ви помогнеме на секој
чекор од процесот.