Оваа содржина не е достапна на јазикот кој го избравте, па ја направивме достапна на најблискиот достапен јазик засега.

Колку им наплаќа Airbnb на домаќините?

Добијте детали за надоместоците за услугата за домаќини и гости.
Од Airbnb на 16 ноем. 2020 г.
Четиво од 5 мин.
Ажурирано на 14 мар. 2023 г.

Исклучителни одлики

 • Повеќето домаќини плаќаат надоместок за услугата од 3% од подзбирот на резервацијата

 • Гостите обично плаќаат надоместок за услугата од околу 14% од подзбирот на резервацијата

 • Овие надоместоци им помагаат на Airbnb да ги поддржува домаќините и да ја врши својата работа

За многу луѓе, угостувањето е начин да заработат поврзувајќи се со патници од целиот свет. Но колку наплаќа Airbnb и како ова влијае врз домаќините и гостите?

Со јасно разбирање за тоа што се надоместоците за услуги на Airbnb и зошто ги имаме, може да поставите стратегија за цени што ви одговара вам и на вашиот простор.

Колку наплаќа Airbnb?

Повеќето домаќини плаќаат фиксен надоместок за услугата од 3% од подзбирот на резервацијата. Подзбирот е вашата цена за ноќевање плус сите незадолжителни надоместоци што им ги наплаќате на гостите, како што е надоместокот за чистење и не вклучува надоместоци и даноци на Airbnb. Гостите обично плаќаат надоместок за услугата од околу 14% од подзбирот на резервацијата.

Значи, ако наплаќате 100 американски долари за ноќевање за престој од 3 ноќевања, плус 60 американски долари за надоместок за чистење, подзбирот за резервацијата е 360 американски долари. Надоместокот за услугата на домаќинот, кој обично изнесува 3% од подзбирот на вашата резервација (10,80 американски долари), се одзема од вашата заработка, а надоместокот за услугата од 14% (50,40 американски долари) им се наплаќа на гостите и се вклучува во вкупната цена што ја плаќаат. Во овој пример:

 • Би заработиле 349,20 американски долари
 • Вашиот гостин би платил 410,40 американски долари

Надоместоците за услуги на Airbnb се конкурентни и не наплаќаме за обработка на плаќањето. Ова им овозможува на домаќините да задржат поголем дел од заработката.

Повеќето домаќини плаќаат фиксен надоместок за услугата од 3% од подзбирот на резервацијата.

Зошто Airbnb наплаќа надоместоци за услугата?

Надоместоците се потребни за да му помогнеме на Airbnb непречено да работи и да ги покрива трошоците за производи и услуги што ви помагаат да го споделувате вашиот простор, вклучувајќи:

 • Деноноќна корисничка поддршка
 • Маркетинг за гостите преку Google, социјални мрежи и друго
 • Заштита за вас и вашето место
 • Едукативни информации за домаќини

Разгледајте го нашето видео погоре за да дознаете повеќе за надоместоците.

Дали гостите се свесни за овие надоместоци?

Да. Надоместоците за услуги, надоместоците за чистење и надоместоците за дополнителни гости и миленичиња им се прикажуваат на гостите, заедно со локалните даноци, ако е применливо, и вкупната цена што ќе ја платат.
Тоа што знам каква е анализата на цената ми помага да ја одржувам вкупната цена конкурентна. Ова значи посреќни гости и подобри рецензии.
Oliver,
Бруклин, Њујорк

Каде може да го најдам износот што гостите би го платиле?

Откако резервацијата ќе биде потврдена, во анализата на цената во деталите за резервацијата на домаќинот и е-поштата за потврда на резервацијата ќе бидат вклучени сите важечки надоместоци за да можете лесно да ги најдете:

 • Надоместоците и даноците наплатени од Airbnb.
 • Сите незадолжителни надоместоци што ќе ги наплатите (како надоместокот за чистење).
 • Вкупната цена што ќе ја платат гостите.
 • Исплатата што ќе ја примите.

Ова значи дека никогаш нема да мора да ја пребарувате вкупната цена кога одговарате на прашања од гости или правите промени. Кога знаете колку ќе платат гостите, станува полесно да управувате со вашата стратегија за цени, враќање пари, откажувања и барања за резервации.

Прелистувајќи од горниот дел на екранот со детали за резервацијата, најдете го плаќањето на гостинот и вашата исплата.

Информациите што ги содржи статијава може да се променети по објавувањето.

Исклучителни одлики

 • Повеќето домаќини плаќаат надоместок за услугата од 3% од подзбирот на резервацијата

 • Гостите обично плаќаат надоместок за услугата од околу 14% од подзбирот на резервацијата

 • Овие надоместоци им помагаат на Airbnb да ги поддржува домаќините и да ја врши својата работа

Airbnb
16 ноем. 2020 г.
Дали ова беше корисно?

Можеби ќе ви се допадне и

Можеби ќе ви се допадне и

Разгледајте повеќе теми