Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Зошто да се стремите кон статусот на Супердомаќин

  Дознајте кои се придобивките од програмата и како да се квалификувате.
  Од Airbnb на 21 ноем. 2019 г.
  Четиво од 2 мин.
  Ажурирано на 13 мај 2021 г.

  Исклучителни одлики

  • Супердомаќините се најдобро оценетите и најискусните домаќини на Airbnb

  • Супердомаќините може да добијат повеќе резервации, поголема заработка и други поволности од програмата

  • Мора да имате: над 4,8 севкупна оцена, над 10 престоја или 100 ноќевања, стапка на откажувања од најмногу 1% и стапка на одговор од 90%/p

  • Проверете колку сте блиску во јазичето „Можности“ на вашиот профил

  • Дознајте повеќе во нашиот целосен водич за да го доведете вашето угостување до следното ниво

  Дали на своите гости им пружате врвно гостопримство? Дали одговарате многу брзо на пораките на гостите? Добивате ли одлични рецензии? Можеби сте добар кандидат за Супердомаќин! „Кога почнав да угостувам пред 10 месеца, се замислував себеси како гостин и како би сакал домаќинот да се однесува спрема мене“, вели Супердомаќинот Тери од Торонто. „Се исплатеше.“ Продолжете да читате за да дознаете што навистина значи да се добие посакуваниот статус на Супердомаќин.

  Сите (домаќини) се поканети да се приклучат

  Со програмата Супердомаќин на Airbnb се прославуваат и наградуваат најдобро оценетите и најискусните домаќини на Airbnb. Без разлика на тоа дали просторот кој го изнајмувате е една обична соба која не ја користите или пак простран имот, секој домаќин може да стане Супердомаќин ако постојано вложува исклучитен труд како домаќин.

  Супердомаќини, супер придобивки

  Кога ќе станете супердомаќин, ќе бидете наградени со специјална значка на вашиот профил и оглас. Супердомаќините имаат можност да:

   • Заработувајте повеќе
    Кај Супердомаќините често се забележува значително зголемување на заработката. Поголемата видливост и довербата од гостите може да ви донесат повеќе пари.
   • Привлечете повеќе гости
    Значката може да го направи вашиот оглас попривлечен за гостите. Тие ќе знаат дека сте искусен домаќин познат по одличното гостопримство. Гостите дури може да ги филтрираат резултатите од пребарувањето за да им се прикажуваат само огласи со статус на Супердомаќин.
   • Добијте пристап до ексклузивни награди
    Кога препорачувате нови домаќини, покрај вообичаениот бонус, ќе добиете дополнителни 20%. А по 4 последователни тримесечја како Супердомаќин, ќе добиете ваучер за патување.

   Придобивките од програмата може да варираат во зависност од пазарот и земјата.

   Кога почнав да угостувам, се замислував себеси како гостин и како би сакал домаќинот да се однесува спрема мене. Се исплатеше.
   Terry,
   Торонто

   4 задолжителни услови за да станете Супердомаќин

   Се прашувате дали го имате она што е потребно? Ако сакате да станете Супердомаќин, мора да ги исполните следниве критериуми за да се квалификувате и да го задржите својот специјален статус:

   1. Одржувајте висока севкупна оцена
   Мора да имате просечна севкупна оцена од најмалку 4,8 врз основа на рецензиите од вашите гости од Airbnb во изминатата година. Гостите знаат дека можат да очекуваат извонредно гостопримство од овие домаќини.

   2. Мора да имате искуство
   Мора да сте биле домаќин на најмалку 10 престоја во изминатата година или ако угостувате лица за подолгорочен престој, на 100 ноќевања во текот на најмалку 3 престоја. Гостите може да се чувствуваат сигурни кога престојуваат кај искусен домаќин.

   3. Избегнувајте откажувања
   Стапката на откажување мора да ви биде помала од 1%, не земајќи ги предвид непредвидените околности. Ова значи 0 откажани резервации ако имате помалку од 100 резервации во една година. Ретките откажувања значат дека гостите можат да бидат спокојни.

   4. Одговарајте брзо
   Мора да имате одговорено на 90% од новите пораки поврзани со резервации во рок од 24 часа. Кога гостите ви поставуваат прашања, знаат дека ќе добијат брз одговор.

   Квалификувајте се на секои 3 месеца

   Четирипати годишно, ќе имате шанса да се квалификувате за статус на Супердомаќин. Airbnb ги проверува сите домаќини на секои три месецa врз основа на нивното угостување во текот на претходните 365 дена. Ако домаќините треба да поработат на одредени полиња, тие треба да ги исполнат сите барања до следната проценка за да го стекнат или да го задржат статусот на Супердомаќин.

   Исклучителни одлики

   • Супердомаќините се најдобро оценетите и најискусните домаќини на Airbnb

   • Супердомаќините може да добијат повеќе резервации, поголема заработка и други поволности од програмата

   • Мора да имате: над 4,8 севкупна оцена, над 10 престоја или 100 ноќевања, стапка на откажувања од најмногу 1% и стапка на одговор од 90%/p

   • Проверете колку сте блиску во јазичето „Можности“ на вашиот профил

   • Дознајте повеќе во нашиот целосен водич за да го доведете вашето угостување до следното ниво
   Airbnb
   21 ноем. 2019 г.
   Дали ова беше корисно?

   Можеби ќе ви се допадне и

   Можеби ќе ви се допадне и

   Разгледајте повеќе теми