Оваа содржина не е достапна на јазикот кој го избравте, па ја направивме достапна на најблискиот достапен јазик засега.

Нов начин на кој се бориме против дискриминацијата на Airbnb

Ви го претставуваме Project Lighthouse – за откривање, мерење и надминување на дискриминацијата.
Од Airbnb на 15 јун. 2020 г.
Четиво од 9 мин.
Ажурирано на 13 дек. 2022 г.

Исклучителни одлики

  • Project Lighthouse ќе ни помогне да разбереме кога и како настанува расна дискриминација на Airbnb

  • Работиме со групи за граѓански права за да се увериме дека ги преземаме овие важни чекори на внимателен начин

  • Исто така, работиме со водечки организации за заштита на приватноста за да се осигуриме дека се почитува приватноста на сите

Белешка на уредникот: објавивме ново ажурирање во декември 2022 година во кое детално ги опишуваме нашите првични откритија од Project Lighthouse, заедно со дополнителната работа што ја вршиме за да помогнеме во борбата против дискриминацијата. Дознајте ги деталите.

Нашата мисија отсекогаш била да создадеме свет во кој секој може да се чувствува како дома. Расизмот, омразата и дискриминацијата противречат на сѐ што веруваме како компанија и глобална заедница. Од 2016 година наваму, отстранивме 1,3 милиони луѓе од Airbnb поради тоа што одбиваа да се однесуваат кон другите без осудување и пристрасност, но нѐ чека уште многу работа.

Важен чекор во нашата постојана борба против дискриминацијата е да се разбере кога и како се случува. Затоа сакаме да ви кажеме за револуционерната иницијатива „Project Lighthouse“, која ја воведуваме во САД заради откривање, мерење и надминување на дискриминацијата при резервирање или угостување на Airbnb.

Знаеме дека можеби имате прашања во врска со Project Lighthouse и што значи тоа за вас, затоа дадовме сѐ од себе да одговориме на нив тука.

Како ќе работи Project Lighthouse?
Дискриминацијата се заснова на перцепцијата, а на Airbnb, луѓето ја перципираат расната припадност работи како што се имиња и фотографии од профилот. Заедно со организациите за граѓански права како што се Color Of Change и Upturn, започнуваме со истражување за да разбереме кога и каде се случува расна дискриминација на нашата платформа и ефикасноста на правилата кои се борат против неа.

Како Airbnb го разви Project Lighthouse?
Го развивме Project Lighthouse со придонес од водечките групи за граѓански права и организации за заштита на приватноста, вклучувајќи ги и Asian Americans Advancing Justice – AAJC,Center for Democracy & Technology,Color Of Change, The Leadership Conference on Civil & Human Rights,LULAC, NAACP, National Action Network и Upturn, за да се увериме дека ја вршиме оваа важна работа на начин што е внимателен и што ја почитува приватноста на сите.

Кој има право да учествува?
Во моментов, проектот ќе биде ограничен на домаќини и гости со седиште во САД.

Кога ќе биде воведен Project Lighthouse?
Истражувањето треба да започне во септември, а сите домаќини и гости ќе имаат можност да се откажат. Од 30 јуни, споделувавме детали за тоа како функционира процесот и како може да се откажете. Секој ќе добие најмалку 30-дневно известување да се откаже ако избере да не учествува.

Како Airbnb сака да ги користи моите податоци?
Овој проект ја мери дискриминацијата која се заснова на перцепцијата. Луѓето често својата перцепција за нечија расна припадност ја засноваат на името и на тоа како изгледаат. За да ги добиеме овие информации, ќе ги споделиме профилните фотографии на Airbnb и првите имиња поврзани со нив со независен партнер кој не е дел од Airbnb. Овој партнер работи според строг договор за доверливост, така што му е забрането да ги споделува овие информации со кој било друг.

Партнерот ќе ги разгледа фотографиите и првите имиња и ќе ги наведе неговите перцепции, односно каква расна припадност мисли дека сугерираат информациите што ги споделивме. Ќе ги сподели информациите со специјализиран тим од Airbnb исклучиво за работата против дискриминацијата. Сепак, пред да бидат споделени, сите информации што ја поврзуваат одредената расна припадност со некоја сметка се отстрануваат, вклучувајќи ја и фотографијата, името и другите детали што може да се искористат за да се дознае на која сметка на Airbnb припаѓаат. Airbnb нема да ја поврзе претпоставената расна припадност со конкретни сметки или да ве насочува врз основа на овие информации.

Ќе ги искористиме перцепциите на нашиот партнер, на пример, за да дознаеме дали резервациите на оние што се сметаат дека се дел од одредена расна припадност се одбиени почесто од другите, што ќе ни помогне да создадеме нови функции и правила за да се справиме со какви било разлики. Соработувавме со организациите за граѓански права и заштита на приватноста за да се увериме дека ја вршиме оваа работа на начин што е внимателен и ќе ја почитува приватноста на сите.

Дали Airbnb ќе користи алгоритам, технологија за препознавање на лица или машинско учење?
Не. Веруваме дека најдобриот начин да се утврди добиената информација за расната припадност е користејќи човечка перцепција, а не машинско учење. Употребата на алгоритми, технологија за препознавање на лица или машинско учење за нешто толку чувствително како расна припадност ќе бара внимателно разгледување и придонес од, меѓу другото, организации за граѓански права и заштита на приватноста. Ако решиме да го сториме тоа, ќе побараме нивни насоки и поддршка и притоа ќе се погрижиме да бидете информирани.

Профилните фотографии не се прикажуваат додека не се потврди резервацијата. Зошто планирате да користите профилни фотографии во истражувањето?
Иако профилните фотографии се отстранети за време на првичниот процес на резервација, сакаме да разбереме како профилните фотографии може да влијаат на другите аспекти на интеракцијата на корисниците на платформата во однос на работи како што се откажувања или рецензии.

Како Airbnb ќе ја почитува мојата приватност?
Пред да ги анализираме добиените информации за расната припадност, сите информации се одвоени од вашиот профил – тоа значи дека не се поврзани со некоја конкретна сметка на Airbnb. Овие информации нема да ги користиме за да промениме нечие индивидуално искуство како домаќин или гостин на Airbnb и нема да ги користиме овие информации освен за работата против дискриминацијата или да ги користиме во какво било рекламирање или маркетинг ситуација. Ќе ги анализираме шемите во поголем обем.

Зошто Airbnb го најавува Project Lighthouse сега?
Работевме на овој проект скоро две години и планиравме да ја воведеме оваа иницијатива во последните месеци од 2020 година. Но неодамнешните настани во САД нѐ принудија да дејствуваме побрзо. И
ако Airbnb веќе ги испитува самопријавените, поединечни случаи на дискриминација, во моментов немаме начин да ги измериме поголемите трендови и шеми поврзани со дискриминацијата којашто може да се случи на Airbnb. Овие поединечни случаи на дискриминација може да укажуваат на поголем системски проблем и сакаме да се бориме и во двата случаја.

Што ќе се случи ако Airbnb открие нерамноправности?
Project Lighthouse е дел од нашата тековна работа за спречување и реакција на дискриминацијата на Airbnb. Сите сознанија ќе се користат за да се помогне во развојот на нови функции и правила што создаваат порамноправно искуство на нашата платформа и ја исполнуваат нашата трајна мисија за создавање посилно чувство на припаѓање.

Постојат и други видови дискриминација. Зошто Airbnb се фокусира на расната припадност?
Се спротивставуваме на сите видови дискриминација – не само на расната дискриминација и не само на дискриминацијата на една конкретна заедница. Посветено работиме против дискриминацијата врз основа на расната припадност, бојата на кожата, националното потекло, возраста, полот, родовиот идентитет, религијата, сексуалната ориентација, попреченоста и семејниот статус – сите се проблеми што влијаат на домаќините и гостите ширум светот. Ова е еден дел од поголема битка.

Како може да се откажам од Project Lighthouse?
Може да ги промените претпочитаните подесувања за откажување во секое време во подесувањата за приватност и споделување, а ако се откажете, вашите информации веќе нема да се собираат за целите на Project Lighthouse. Но имајте предвид дека со вклучувањето на вашите информации во овие напори, ни помагате да создадеме нов репер за откривање, мерење и борба против дискриминацијата на Airbnb. Пред да ги анализираме добиените информации за расната припадност, сите информации се одвоени од вашиот профил – тоа значи дека не се врзани со вашата конкретна сметка на Airbnb.

Што прави Airbnb за да им помогне на другите компании да се борат против дискриминацијата?
Технолошките компании имаат огромна одговорност да обезбедат искуство кое е рамноправно за сите. Сакаме Project Lighthouse да има влијание надвор од Airbnb, па затоа ја споделуваме методологијата која стои зад него во јавно достапен технички труд. Се надеваме дека трудот ќе послужи како план за другите компании и дека може да биде појдовна точка за понатамошни иновации кои строго ја мерат дискриминацијата, а истовремено ја одржуваат приватноста на корисниците.

Што направи Airbnb досега за да се справи со дискриминацијата?
Во последните неколку години, направивме неколку промени во Airbnb за да помогнеме во борбата против дискриминацијата, меѓу кои и:

  • Нашата „Политика против дискриминација“: секој што го користи Airbnb мора да се согласи со нашата „Обврска кон заедницата“ и со „Политиката против дискриминација“. Ако сте се соочиле со дискриминација, ќе го истражиме проблемот, ќе преземеме дејства и ако е потребно, ќе ви помогнеме да најдете друго сместување.
  • Заштита на профилни фотографии: сите сме пристрасни. Но компаниите како Airbnb може да придонесат во создавањето алатки што ќе ги спречат луѓето да донесуваат пристрасни одлуки. Затоа профилните фотографии на гостите не им се прикажуваат на домаќините додека резервацијата не биде потврдена, а тоа го поттикнува објективното донесување одлуки од страна на домаќините.
  • Објективни резервации: „Инстант резервацијата“ дозволува да се изврши резервација на сместувањето веднаш, што го олеснува процесот за домаќините и гарантира дека процесот е објективен за гостите. Милиони сместувања може да се резервираат вака, а постојано се додаваат нови огласи.
  • Специјален тим за борба против дискриминација: Airbnb има специјализиран тим посветен на вршењето измени на нашата платформа што помага во спречувањето на дискриминацијата и справувањето со неа, вклучувајќи го и развојот на иницијативите како што се Project Lighthouse и заштитата на профилните фотографии.

Project Lighthouse сам по себе нема да стави крај на дискриминацијата на нашата платформа, но е важен чекор што може да ни помогне да ја идентификуваме дискриминацијата што инаку би останала неоткриена. И тоа е само една од многуте иницијативи на кои работиме за да го направиме Airbnb поправеден за сите.

Ви благодариме што сте член на нашата заедница и што соработувате со нас за да создадете свет во кој секој може да се чувствува како дома.

Информациите што ги содржи статијава може да се променети по објавувањето.

Исклучителни одлики

  • Project Lighthouse ќе ни помогне да разбереме кога и како настанува расна дискриминација на Airbnb

  • Работиме со групи за граѓански права за да се увериме дека ги преземаме овие важни чекори на внимателен начин

  • Исто така, работиме со водечки организации за заштита на приватноста за да се осигуриме дека се почитува приватноста на сите

Airbnb
15 јун. 2020 г.
Дали ова беше корисно?