Предлозите ќе се појават откако ќе внесете текст во полето за пребарување. За прегледување, користете ги стрелките нагоре и надолу. Притиснете на „Enter“ за да изберете. Ако изберете израз кој содржи повеќе збора, тој израз ќе биде поднесен за пребарување. Ако предлогот е линк, во прелистувачот ќе се отвори таа страница.
Правила на заедницата

Пречекување лица со потреби за непречено движење низ домот

Ги пречекуваме и поддржуваме лицата со потреби за непречено движење низ домот. Овие членови на нашата заедница треба да можат да веруваат дека нивните домаќини ќе обезбедат точни информации за карактеристиките поврзани со пристапноста.

Што дозволуваме

  • Исклучоци во врска со здравјето или безбедноста на домаќинот за животните за помош: ако домаќинот не е во можност да угостува животни за помош, од причини како што е онаа дека животното би претставувало директна закана за здравјето и безбедноста на постојан станар во неговиот дом, за конкретниот домаќин може да се направи исклучок ако нѐ извести навремено.
  • Барања за отстранување на животните за помош што не се под контрола на нивниот сопственик: ако гостинот нема контрола врз своето животно за помош, домаќините може да побараат да се отстрани животното. На пример, ако животното е оставено без надзор за време на престојот.

Што не дозволуваме

  • Одбивање резервација поради потребите на гостинот за непречено движење низ домот: без одобрен исклучок, домаќините не смеат да ја одбиваат, откажуваат или на кој било друг начин да ја менуваат резервацијата бидејќи гостинот има животно за помош или помагало.
  • Додавање надоместоци поради потребите на гостинот за непречено движење низ домот: домаќините не смеат да наплаќаат дополнителни надоместоци за животни за помош или помагала. Погледнете ја нашата „Политика за пристапност“ и разберете зошто животните за помош се различни од миленичињата и животните за емоционална поддршка.
  • Одбивање разумни барања од гостите поврзани со потребата за непречено движење низ домот: домаќините треба да ги одобрат разумните барања поврзани со потребата за непречено движење низ домот. Разумно е да побарате од домаќинот да го премести каучот подалеку од вратата за да може гостинот во инвалидска количка удобно да влезе во дневната соба (под претпоставка дека има место за поместување на каучот и дека домаќинот е способен да го премести). Сепак, не е разумно да побарате од домаќинот да ја прошири вратата на својот дом за да може инвалидска количка да помине низ неа.
  • Нееднаков третман: без одобрен исклучок, домаќините треба да го применуваат истиот третман, правила и однесување за сите гости, без оглед на нивните потреби за пристапност.
  • Непримерен говор: без разлика дали се работи за гостин или домаќин, во комуникацијата со ниедно лице не смее да се користи јазик што го навредува поради неговата попреченост, вклучувајќи го и омаловажувањето на услугата што ја обезбедува неговото животно за помош или помагало или користењето на друг дискриминациски говор.
  • Погрешно претставување на карактеристиките за пристапност за лица со попреченост: огласите мора да вклучуваат точни информации за достапните карактеристики за пристапност за лица со попреченост во сместувањето и околниот имот. Домаќините треба да бидат транспарентни и да дискутираат за деталите поврзани со пристапноста во разговорот со секој гостин за кој се знае дека има потреби за непречено движење низ домот.

Тука сме да помогнеме

Ако посведочите или доживеете однесување што е спротивно на нашите правила, известете нѐ.

Иако овие упатства не ги покриваат сите можни случаи, тие се создадени како општи насоки за правилата на Airbnb заедницата.

Дали оваа статија ви помогна?

Поврзани статии

Добијте помош околу резервациите, сметката и друго.
Најавете се или регистрирајте се