Предлозите ќе се појават откако ќе внесете текст во полето за пребарување. За прегледување, користете ги стрелките нагоре и надолу. Притиснете на „Enter“ за да изберете. Ако изберете израз кој содржи повеќе збора, тој израз ќе биде поднесен за пребарување. Ако предлогот е линк, во прелистувачот ќе се отвори таа страница.

Против дискриминацијата, за поголема пристапност за лицата со попреченост

 • Правила на заедницата

  Политика против дискриминација

  Прегледајте ја нашата „Политика против дискриминација“.
 • Правила на заедницата

  Борба против омраза, вознемирување и дискриминација

  Сакаме домаќините и гостите да искусат престои и доживувања без никакво вознемирување и дискриминација.
 • Правила на заедницата

  Политика за пристапност

  Нашата заедница се темели на начелата за вклученост, припаѓање и почит, што вклучува пречекување и поддршка на лицата со попреченост. Општо земено, гостите кои бараат разумно сместување и услуги не треба да бидат дискриминирани или да им се одбиваат услуги при користење на Airbnb. Во некои подрачја на надлежност, законските барања може да ги прошират или ограничат разумните барања за сместувања што еден домаќин мора да ги исполни. Домаќините и гостите мора да ги почитуваат овие законски барања.
 • Правила на заедницата

  Пречекување лица со потреби за непречено движење низ домот

  Ги пречекуваме и поддржуваме лицата со потреби за непречено движење низ домот. Овие членови на нашата заедница треба да можат да веруваат дека нивните домаќини ќе обезбедат точни информации за карактеристиките поврзани со пристапноста.
 • Правила на заедницата • Домаќин на доживување

  Организирање доживувања за гости со потреби за пристапност

  На луѓето со попреченост може да им е потребно лице кое ќе присуствува на доживувањето со нив за да можат целосно да учествуваат. Во Airbnb, тоа лице го сметаме за личен помошник за пристапност.