Предлозите ќе се појават откако ќе внесете текст во полето за пребарување. За прегледување, користете ги стрелките нагоре и надолу. Притиснете на „Enter“ за да изберете. Ако изберете израз кој содржи повеќе збора, тој израз ќе биде поднесен за пребарување. Ако предлогот е линк, во прелистувачот ќе се отвори таа страница.
Упатства

Како Airbnb ја поддржува пристапноста

За да им биде полесно на луѓето со попреченост и други потреби за непречено движење низ домот да патуваат преку Airbnb, презедовме мерки да ги направиме нашата веб-страница и апликацијата попристапни и создадовме начини за домаќините да ги истакнуваат, а гостите да пребаруваат сместувања и доживувања со карактеристики за пристапност.

Дознајте повеќе за пристапноста на Airbnb.

Пристапност на нашата веб-страница и на апликацијата

Во соработка со Lighthouse for the Blind and Visually Impaired и Level Access, истражуваме како луѓето со оштетен вид ја користат технологијата со пристап преку екран на нашата веб-страница и апликација. Научивме многу за тоа што функционира, а што не, па создадовме тим чија цел е да ги обучи нашите инженери и дизајнери како да создаваат онлајн доживувања кои секој ќе може да ги користи.

Сместувања со карактеристики за пристапност за лица со попреченост

Домаќините може да ги истакнат карактеристиките на својот дом кои го прават попристапен за гостите кои користат инвалидски колички, бастуни или други помагала за движење. Доколку во домот веќе има работи како што се пат до надворешниот влез без скали или врати пошироки од 81 см, домаќините можат да ги додадат како карактеристики на сместувањето. Покрај тоа, од домаќините се бара да постават фотографии во делот за пристапност на страниците со огласите за да ја прикажат секоја карактеристика за пристапност што ја избрале. Ова им помага на гостите да одлучат дали сместувањето ќе ги задоволи нивните потреби. Сите карактеристики за пристапност за лица со попреченост задолжително мора да ги исполнат нашите упатства за јасност и точност. Дознајте повеќе за нашите упатства и за тоа како да додадете карактеристики за пристапност за лица со попреченост.

Гостите може да ги филтрираат резултатите од пребарувањето според карактеристиките за пристапност за лица со попреченост, како што се туш без скалила или влез без скали, за да знаат дека местото ќе им одговара. Дознајте како да пребарувате огласи со карактеристики за пристапност за лица со попреченост.

Исто така, им препорачуваме на домаќините да ги разгледаат материјалите на владината агенција кои се на располагање и да контактираат со експерт за совети во врска со сите правни или регулаторни барања кои може да важат за нивните огласи. На пример, во САД, Законот за Американци со попреченост и државните закони за пристап на лицата со попреченост може да важат за одредени домаќини. Националната мрежа на Законот за Американци со попреченост и нејзините регионални центри, исто така, може да им помогнат на домаќините ако имаат прашања.

Покрај тоа, во САД, Законот за Американци со попреченост и државните закони за пристап на лицата со попреченост може да важат за некои домаќини со пет или повеќе огласа. Им препорачуваме на домаќините да одат на ada.gov и да контактираат со експерт кој може да ги советува во однос на нивните сместувања. Националната мрежа на Законот за Американци со попреченост и нејзините регионални центри, исто така, може да им помогнат на домаќините ако имаат прашања.

Доживувања со карактеристики за пристапност за лица со попреченост

Домаќините може да ги истакнат карактеристиките на своето доживување кои го прават попристапно за гостите со потреби за пристапност. Ако домаќините можат да комуницираат на знаковен јазик или да обезбедат тивок простор за одмор за гостите, можат да ги додадат овие карактеристики на нивниот оглас за доживувањето. За секоја додадена карактеристика за пристапност за лица со попреченост, домаќините се должни да дадат детален опис на карактеристиката што ги исполнува нашите упатства за јасност и релевантност. Дознајте повеќе за нашите упатства и како да додадете карактеристики за пристапност на оглас за доживување.

Гостите можат да ги филтрираат резултатите од пребарувањето за доживувања со користење на филтрите за пристапност за лица со попреченост. На пример, гостите може да пребаруваат доживувања со пристапна бања или такви каде што гостинот знае знаковен јазик. Дознајте како да пребарувате доживувања со карактеристики за пристапност за лица со попреченост.

Покрај тоа, домаќините може да изберат да им овозможат на лицата кои им помагаат на гостите со попреченост да се приклучат на доживување без дополнителни трошоци. Дознајте повеќе за цените за личните помошници за пристапност.

Животни за помош

Знаеме дека животните за помош не се миленичиња и дека тие имаат клучна улога во функционирањето на нивните сопственици. Домаќинот е должен да прифати животно за помош (дури и ако не дозволува миленичиња), освен поради ограничен број на здравствени и безбедносни причини. Дознајте повеќе за животните за помош.

Политика против дискриминација

Нашата заедница се темели врз принципите на вклученост и почитување и не поддржуваме никаква дискриминација на Airbnb. Дознајте повеќе за нашата „Политика против дискриминација“.

Разбираме дека сите сместувања или доживувања нема да ги задоволуваат потребите на секој гостин, но домаќините не можат да одбијат гостин само поради неговата попреченост. Пријавете каков било вид на дискриминација со кој се среќавате на Airbnb.

Контактирајте нѐ

Продолжуваме да работиме на подобрување на пристапноста на Airbnb. За да добиете помош во користењето на Airbnb или да пријавите сместување кое е неточно опишано како пристапно, контактирајте нѐ за да стапите во контакт со член на нашиот тим.

Дали оваа статија ви помогна?

Поврзани статии

Добијте помош околу резервациите, сметката и друго.
Најавете се или регистрирајте се