Предлозите ќе се појават откако ќе внесете текст во полето за пребарување. За прегледување, користете ги стрелките нагоре и надолу. Притиснете на „Enter“ за да изберете. Ако изберете израз кој содржи повеќе збора, тој израз ќе биде поднесен за пребарување. Ако предлогот е линк, во прелистувачот ќе се отвори таа страница.
Правила на заедницата

Полиса за големи нарушувачки настани

Оваа полиса се ажурира. Новата полиса се појавува најгоре на оваа страница и ќе важи за сите резервации што ќе се случат на или по 6 јуни 2024 година, освен ако корисниците не се известени поинаку од Airbnb. Постоечките правила се појавуваат најдолу на страницата и важат за претходни резервации.

Датум на стапување на сила: 6 јуни 2024 г.

Преглед

Општо земено, откажувањата и враќањето на парите за резервациите на Airbnb се регулирани со правилата за откажување за сместувањето. Во ретките околности кога големите настани го спречуваат или законски го забрануваат завршувањето на резервацијата, може да важи „Полисата за големи нарушувачки настани“ („Полиса“). Кога важи оваа полиса, гостите може да ја откажат резервацијата и да добијат враќање на парите, кредит за патување и/или друго ветување без оглед на правилата за откажување за резервацијата, а домаќините може да откажат без надоместоци или други негативни последици, иако календарот на нивниот оглас ќе биде блокиран за датумите на откажаната резервација.

Оваа полиса важи за резервации за сместувања и доживувања и се применува за резервации што се во тек или чијшто датум на пристигнување е на или по датумот на стапување во сила, освен ако корисниците не се известени поинаку од Airbnb. „Полисата за големи нарушувачки настани“ не претставува осигурителна полиса.

Кои настани се покриени

Следниве настани се покриени со оваа полиса ако ја засегнуваат локацијата на вашата резервација, се случуваат по моментот на резервирање и го спречуваат или законски го забрануваат завршувањето на некоја идна или тековна резервација (наведено во оваа полиса како „Настани“):

Прогласени вонредни состојби и епидемии поврзани со јавното здравје. Епидемии прогласени од владата, пандемии и вонредни состојби поврзани со јавното здравје. Овде не спаѓаат ендемичните болести (на пример грипот) или болестите поврзани со одреден регион (на пример маларијата во Тајланд). COVID-19 не е покриен со оваа „Полиса за големи нарушувачки настани“.

Ограничувања за патување одредени од владата. Задолжителни ограничувања за патување наложени од одредена владина агенција, како што е наредба за евакуација. Овде не спаѓаат необврзувачки совети за патување и слични владини упатства.

Воени дејствија и други непријателски активности. Воени дејствија, непријателски активности, инвазии, граѓанска војна, тероризам, експлозии, бомбардирања, бунтови, немири и побуни.

Големи прекини на основни комунални услуги. Продолжени прекини на основни комунални услуги, како што се греење, вода и електрична енергија, што засегнуваат поголемиот дел од домовите на одредена локација.

Природни непогоди. Природни непогоди и други тешки временски настани. Временските или природните услови што се доволно чести за да бидат предвидливи на одредена локација, на пример, ураганите за време на сезоната на урагани во Флорида, се покриени само кога резултираат со друг настан покриен со оваа полиса што го спречува завршувањето на резервацијата, како што е наредба за задолжителна евакуација или голем прекин на основните комунални услуги.

Што се случува ако резервација е засегната од покриен настан

Кога се случува настан од големи размери, ја проценуваме ситуацијата за да утврдиме дали важи „Полисата за големи нарушувачки настани“. Ако важи, ја активираме „Полисата“ за засегнатиот регион и временскиот период кога очекуваме дека настанот ќе го спречи или законски ќе го забрани завршувањето на резервациите. Резервации надвор од дефинираниот регион и временскиот период можеби не ги исполнуваат условите, иако домаќините сѐ уште може да откажат без негативни последици ако не можат да угостуваат. Постојано ги следиме овие ситуации и го приспособуваме покритието според потребите за да бидеме во согласност со променливите услови. Ако сметате дека полисата важи за вашата резервација, контактирајте нѐ за да прашате дали ги исполнува условите.

Што не е покриено

Разбираме дека други околности надвор од вашата контрола може да ги нарушат вашите планови. Во сите ситуации што не се наведени погоре, вашата резервација останува предмет на правилата за откажување на домаќинот за сместувањето.

Примери за вообичаени настани што не се покриени со оваа полиса се:

  • Настани што влијаат на гостинот или на неговата способност за патување, но не и на локацијата на резервацијата.
  • Неочекувана повреда или болест.
  • Обврски на суд, како што се поротничка должност или судски рочишта.
  • Необврзувачки совети за патување или други владини упатства што не се дел од забраната за патување.
  • Откажување или презакажување на настанот за којшто е направена резервацијата.
  • Прекини во сообраќајот што не се поврзани со покриен настан, како што се несолвентност на авиокомпанијата, штрајкови на превозниците и затворање на патиштата поради одржување.

За резервациите што не се покриени со оваа полиса, ги охрабруваме гостите и домаќините да најдат заемно прифатлив договор, како што е целосно или делумно враќање на парите или промена на датумите за резервација. Имајте предвид дека за секое враќање на парите што не е опфатено со правилата за откажување на резервацијата одлучува домаќинот. Airbnb не учествува и не гарантира враќање на парите.

Како оваа полиса влијае на домаќините

Ако резервацијата е покриена со „Полисата за големи нарушувачки настани“, домаќините може да откажат без надоместоци или други негативни последици. Ако домаќинот откаже според оваа полиса, календарот на неговиот оглас ќе биде блокиран за датумите на откажаната резервација. Ако некоја резервација е откажана според оваа полиса, домаќинот не добива исплата за откажаните датуми на резервацијата или, ако исплатата е веќе извршена, вратениот износ ќе биде задржан од следната исплата.

Без оглед на тоа дали резервацијата е покриена со оваа полиса, домаќините може да откажат од одредени важечки причини, како што е огромна штета на сместувањето, без надоместоци или други негативни последици. Домаќините се обврзани да откажат одредена резервација ако нивното сместување не е погодно за живеење или не е во согласност со она што го резервирал гостинот. Ако не го сторат тоа, може да дојде до отстранување на огласот, откажување на постоечките резервации и враќање на парите на гостите додека сместувањето не стане погодно за живеење и не биде во согласност со описот за сместувањето. Ако не го сторат тоа, исто така, ќе ги прекршат нашите „Основни правила за домаќини“ и може да дојде до последици, вклучувајќи и отстранување на сметката.

Останати работи кои треба да ги знаете

Оваа полиса не ги ограничува вашите права според локалните прописи и сите одлуки донесени од Airbnb според оваа полиса не влијаат на вашите законски права.

Полиса за непредвидени околности

Датум на стапување на сила: 20 јануари 2021 г.

Преглед

Во оваа „Полиса за непредвидени околности“ е објаснето како се постапува со откажувањата кога ќе искрснат непредвидени настани што не се во ваша контрола по резервирањето и поради коишто не можете или законски не смеете да ја завршите резервацијата. Оваа полиса важи за резервации на сместувања и доживувања.

Кога е можно откажување според полисата, таа ги заменува правилата за откажување на резервацијата. Гостите кои се погодени од настан кој е покриен со полисата може да ја откажат резервацијата и, во зависност од околностите, да добијат враќање на парите во готовина, кредит за патување и/или друга наплата. Домаќините кои се погодени од настан кој е покриен со полисата може да откажат без негативни последици, но, во зависност од околностите, нивните календари може да бидат блокирани на датумите на откажаната резервација.

Кои настани се покриени

Поимот „Настан“ што се употребува во оваа полиса се однесува на следниве ситуации што се случуваат по резервирањето, не биле предвидени при резервирањето и го спречуваат или законски го забрануваат завршувањето на резервацијата.

Промени во владините барања за патување. Неочекувани промени во барањата за виза или пасош наложени од владина агенција со коишто се спречува патување до дестинацијата. Овде не спаѓаат изгубените или истечени патни документи или други лични околности поврзани со овластувањето за патување на гостинот.

Прогласени вонредни состојби и епидемии. Локални или национални вонредни состојби, епидемии, пандемии и вонредни состојби поврзани со јавното здравје што се прогласени од владата. Овде не спаѓаат ендемичните болести или болестите поврзани со одреден регион, на пример маларијата во Тајланд или треската денга на Хаваи.

Владини ограничувања за патување. Ограничувања за патување наложени од владина агенција со коишто се спречува или забранува патување до, престој во или враќање од локацијата на сместувањето. Овде не спаѓаат необврзувачки совети за патување и слични владини упатства.

Воени дејства и други непријателски активности. Војни, непријателски активности, инвазии, граѓанска војна, тероризам, експлозии, бомбардирања, побуни, немири, востанија, граѓанска непослушност и граѓански немири.

Природни непогоди. Природни непогоди, природни катастрофи, големи прекини на основни комунални услуги, вулкански ерупции, цунами и други тешки и несекојдневни настани поврзани со временските услови. Овде не спаѓаат временските или природните услови што се доволно чести за да бидат предвидливи на конкретната локација, на пример, ураганите за време на сезоната на урагани во Флорида.

Што не е покриено

Сѐ останато. Оваа полиса дозволува откажувања само за настаните опишани погоре. Сѐ останато не е вклучено. Примери за ситуации во кои не е дозволено откажување според полисата се: неочекувано разболување, болест или повреда; обврски на суд како што се поротничка должност, судски рочишта или воени должности; совети или други упатства од владата поврзани со патување (што не се забрана за патување); откажување или презакажување на настанот за којшто била направена резервацијата и прекини во превозот што не се поврзани со настан покриен со полисата, како што е затворање патишта, но и откажување лет, воз, автобус и траект. Ако откажете резервација во овие случаи, вратениот износ ќе биде утврден според правилата за откажување што важат за резервацијата.

Што да направите следно

Ако ве известиме или објавиме информации со кои се потврдува дека полисата важи за вашата резервација, следете ги упатствата за откажување што ќе ви ги дадеме. Кога ќе ве известиме или кога ќе објавиме информации во врска со тоа како се применува полисата, треба да имате опција да откажете според полисата така што ќе отидете на страницата „Патувања“ и ќе ја откажете засегнатата резервација. Ако сметате дека полисата важи за вашата резервација, но не сме ве известиле или не сме објавиле информации во врска со настанот, контактирајте нѐ за да ја откажете резервацијата. Во секој случај, треба да бидете подготвени да приложите документација којашто покажува како настанот влијаел на вас или на резервацијата.

Ако имате прашања, контактирајте нѐ.

Останати работи што треба да ги знаете

Оваа полиса важи за сите резервации со датум на пристигнување кој се совпаѓа со датумот на нејзиното стапување во сила или по тој датум.

Дали оваа статија ви помогна?

Поврзани статии

Добијте помош околу резервациите, сметката и друго.
Најавете се или регистрирајте се