Како функционираат откажувањата за престоите

На Airbnb, домаќините може да изберат кои правила за откажување да им ги понудат на гостите, а гостите може да ги разгледаат пред да резервираат.

Прилагодливи

  • Бесплатно откажување до 24 часа пред пријавувањето (времето е прикажано во е-поштата за потврда).
  • По тој период, ако откажете пред пријавувањето, парите ќе ви бидат целосно вратени без износот за првото ноќевање и надоместокот за услугата.
1 ден претходно
чет., 1 окт.
15:00
Пример

За враќање на целиот износ, гостинот мора да откаже најмалку 24 часа пред локалното време за пријавување во сместувањето (прикажано во е-поштата за потврда).

Пријавување
пет., 2 окт.
15:00

Ако гостинот откаже помалку од 24 часа пред пријавувањето, парите за првото ноќевање и за надоместокот за услугата на Airbnb не се враќаат.

Одјавување
пон., 5 окт.
11:00

Ако гостинот пристигне и одлучи да си замине порано, парите за сместувањето за неискористените ноќевања му се враќаат во целост, 24 часа по откажувањето.Белешка: на гостите нема да им се врати надоместокот за услугата на Airbnb доколку 3 пати веќе им бил вратен надоместокот за услугата во последните 12 месеци или доколку откажаната резервација се поклопи со постоечка резервација.


Често поставувани прашања

Дали на гостите им се враќа надоместокот за чистење?

Надоместокот за чистење се враќа ако гостинот откаже пред пријавувањето.

Дали можат гостите да добијат враќање на парите ако сместувањето не е како што било очекувано?

Ќе им помогнеме на гостите да најдат ново сместување или да побараат враќање на парите ако сместувањето е недостапно, нечисто, небезбедно или ако има животно кое домаќинот не го споменал во описот на огласот. Дознај повеќе

Дали можат гостите да добијат целосно враќање на парите ако домаќинот не може или не сака да го поправи проблемот?

Гостите треба да контактирајте нè во рок од 24 часа од откривањето на проблемот. Во случај на квалификација, ќе ја откажеме резервацијата и ќе извршиме враќање на парите.

Што ако гостинот мора да откаже поради итен случај?

Ако гостинот мора да откаже поради итен случај, можеби ќе можеме да му ги вратиме парите. Дознај повеќе

Колку време е потребно за враќање на парите?

Враќаме пари веднаш по откажувањето и тие обично се појавуваат во рок од 3 до 5 дена, но понекогаш им требаат дури 15 дена пред да се појават на оригиналниот начин на плаќање. Во некои земји, како што се Бразил и Индија, може да се потребни до 2 месеци за да пристигнат повратните средства.