Предлозите ќе се појават откако ќе внесете текст во полето за пребарување. За прегледување, користете ги стрелките нагоре и надолу. Притиснете на „Enter“ за да изберете. Ако изберете израз кој содржи повеќе збора, тој израз ќе биде поднесен за пребарување. Ако предлогот е линк, во прелистувачот ќе се отвори таа страница.
Правила на заедницата
Домаќин на доживување

Организирање доживувања за гости со потреби за пристапност

Airbnb работи на наоѓање начини како уште повеќе да биде платформа која не исклучува никого, каде што секој може да учествува и да ужива во доживувањата. На луѓето со попреченост може да им биде потребно лице кое ќе присуствува на доживување со нив за да можат целосно да учествуваат, на пример, преведувач за гостин кој е глув или со оштетен слух или личен помошник за нега за учесник во инвалидска количка. Во Airbnb, тоа лице го сметаме за личен помошник за пристапност.

Личните помошници за пристапност може да се нарекуваат со различни имиња низ целиот свет, но за целите на Airbnb доживувањата, сметаме дека личниот помошник за пристапност е лице над 18 години, кое редовно му помага на лице со попреченост, со ментална болест или долгорочна болест во секојдневните активности.

Личните помошници за пристапност може да извршуваат низа задачи, вклучувајќи обезбедување лична нега, извршување задачи во или надвор од домот и организирање превоз и медицинска нега. Оние кои се назначени како лични помошници за пристапност мора да бидат способни да му ја обезбедат потребната помош на лицето со попреченост.

Начините на кои личните помошници за пристапност може да обезбедат поддршка за време на доживувањето вклучуваат, но не се ограничени на:

 • Помагање на гостинот да ја разгледа локацијата на доживувањето.
 • Помагање на гостинот да комуницира со домаќинот или со други гости.
 • Придружба на гостинот до и/или при користење на тоалетот.
 • Помагање на гостинот да купува работи.
 • Помагање на гостинот во активностите за време на работилница/предавање.
 • Помагање на гостинот да јаде или пие.

Личните помошници за пристапност не се должни да:

 • Живеат со лицето за кое се грижат.
 • Добиваат плата за вложеното време.
 • Имаат завршено формална обука.

Правила за учество на доживувања за личните помошници за пристапност

Домаќините на Airbnb доживувања може да изберат да им дозволат на личните помошници за пристапност да ги придружуваат гостите на кои им помагаат на лице место без дополнителни трошоци.

Кога гостин на кој му е потребен личен помошник за пристапност ќе резервира доживување на кое му е овозможена оваа опција, на личниот помошник за пристапност нема да му биде наплатено (и тоа лице не се смета) како дополнителен гостин.

Личните помошници за пристапност што го придружуваат гостинот не се:

 • Лица кои активно учествуваат во доживувањето без лицето кое резервирало. Тоа значи дека овие лица не добиваат посебен комплет материјали, опрема итн.
 • Пријатели или семејство кои сакаат да се придружат на доживувањето.
 • Лица кои помагаат во грижата за децата, како што е дадилка или куќна помошничка.

За домаќини

За да го вклучите ова подесување за доживување што се одвива на лице место, одете на „Ваши доживувања“, изберете „Уреди“, а потоа одете на „Подесувања за цени > Цени за гости“.

Кога ќе резервираат доживување за кое е овозможено ова подесување, од гостите се бара да контактираат со домаќинот за да го известат дека ќе присуствуваат со личен помошник за пристапност и да разговараат за сите дополнителни детали.

На личниот помошник за пристапност нема да му биде наплатено (и тоа лице не се смета) како дополнителен гостин, а неговото присуство нема да биде вклучено во ограничувањето на групата или во пресметките на цените. Ако вашето доживување вклучува фактори што ја ограничуваат вкупната големина на групата, како што се превозот или билетите, можеби ќе треба да разговарате за овие детали со гостинот пред доживувањето.

За гости

Може да пребарувате доживувања што се одвиваат на лице место на кои се нуди бесплатен влез за личните помошници за пристапност. Откако првично ќе пребарате доживувања на Airbnb според локацијата и датумот, изберете „Повеќе филтри“ и отворете „Изберете карактеристики за пристапност за лица со попреченост“ за да ви се прикажат достапните филтри за вашето пребарување.

Кога ќе резервирате доживување со бесплатен влез за личен помошник за пристапност, контактирајте со домаќинот за да го известите дека ќе присуствувате со личен помошник за пристапност и за да разговарате за сите дополнителни детали. Се претпоставува дека може да има само еден помошник за пристапност на еден гостин. Разговарајте со домаќинот за да утврдите што може да се изведе во зависност од конкретното доживување.

Дали оваа статија ви помогна?
Добијте помош околу резервациите, сметката и друго.
Најавете се или регистрирајте се