ЗАШТИТА НА ДОМАЌИНОТ ВО ЈАПОНИЈА

Осигурување за заштита за време на доживувањето

img

Што е покриено?

Програмата „Осигурување за заштита за време на доживувањето“ нуди покритие за одговорност до 100 000 000 јапонски јени, во случај на побарувања од трети лица за телесна повреда или оштетување на имот што се случиле за време на доживување.

Со „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“ може да се покријат:

 • Обврски ако домаќинот се смета за одговорен за телесна повреда.
 • Обврски ако домаќинот е одговорен за оштетување на имотот на трето лице.

 • „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“ ги покрива домаќините на доживувања, нивните вработени кои нудат услуги за доживувањето и трети лица кои се во договор со домаќините на доживувања за да обезбедат место за доживувањето. Нема дополнителни трошоци за учество на домаќините во програмата.

  „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“ не покрива:

 • Сообраќајни несреќи
 • Штета на имот поради нешта како мувла или загадување
 • Нешто направено со намера (не е случајна несреќа)

 • „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“ не важи за секаква одговорност.

  Плаќањата за „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“ подлежат на одредени услови, ограничувања и исклучоци. За повеќе информации, посетете ја страницата со краток преглед на „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“.

  За да побарате копија од целата осигурителна полиса, контактирајте со Aon Japan Ltd. и вклучете ги податоците за вашата сметка на Airbnb.

  Барања

  За да поднесете барање, контактирајте со „Поддршката на заедницата“. Ние ќе ве поврземе со нашиот администратор за жалби од трета страна.