Побезбедно враќање на патувањето

Бидете во тек со најновите совети за како да се снајдете при патување за време на
COVID-19, а и потоа.
Дознајте како ве поддржуваме со постојано прилагодување на програмите и правилата.
Прегледајте ги упатствата за домаќини и гости во вашиот регион или дестинација.
Разбирање на опциите за откажување и враќање на парите.
Дознајте како да ги филтрирате сместувањата со прилагодливост при откажувањето.

Безбедноста е заедничка одговорност

Бараме од заедницата на Airbnb да ги следи нашите практики за здравје и
безбедност поврзани со COVID-19.

Носење маска

Гостите и домаќините мора да ги следат локалните закони и упатства поврзани со носењето маски кога комуницираат.

Социјално дистанцирање

Кога тоа се бара со локалните закони или упатства, домаќините и гостите мора да се согласат да одржуваат меѓусебно растојание од 2 метра.

Потемелно чистење

Домаќините мора да ја следат нашата постапка за потемелно чистење во пет чекора, поддржана од експерти.

Повисоки стандарди за секој престој

Нашиот процес за потемелно чистење во пет чекора кој е поддржан од експерти е многу повеќе од само обично чистење и е суштински чекор кој домаќините можат да го преземат за да ја осигурат безбедноста на нашата заедница.

Приватен простор, подалеку од гужвите

Приватни домови. Бесконтактно пријавување. Широки и отворени надворешни простори. Место каде што може слободно да дишете. Најдете сместувања каде што ги има удобностите што ви се најважни.

Одговори на вашите прашања

Други материјали

Полиса за непредвидени околности

Правила за откажување

Материјали за домаќини