Доверба и безбедност

Вашата безбедност е наш приоритет

cancellation policy За да создадеме свет во кој секој ќе може вистински да припаѓа, потребна е доверба што ќе се заснова врз очекувањата за доследно однесување на домаќините и гостите. Ги воспоставивме овие „Стандарди на заедницата“ како соодветни насоки за однесувањето, како и за да ги кодифицираме вредностите врз кои се темели нашата глобална заедница.

Овој документ не е конечен затоа што постојано го подобруваме нашиот пристап за да ги задоволиме потребите на нашата заедница. Но, овие пет стандарди - безбедност, сигурност, правичност, автентичност и веродостојност остануваат главни столбови во нашите напори да помогнеме да се одржи безбедноста и да се поттикне чувството на припаѓање. Секогаш работиме на тоа да се осигураме дека истите се задржани и спроведени.

Безбедност

Вашето искуство со Airbnb започнува во моментот кога ќе ја прифатите авантурата. Тоа е можно само кога имате доверба во заедницата и се чувствувате безбедно. Како резултат на тоа, бараме да се воздржите од загрозување некого или заканување некому.

Повредување себеси или други

Не смеете да вршите физички или сексуален напад, сексуална злоупотреба, сексуално вознемирување, домашно насилство, грабеж, трговија со луѓе, други дејствија на насилство, ниту присилно да задржувате некое лице. Членовите на опасни организации, вклучително и на терористички групи, организирани криминални групи и насилни расистички групи, не се добредојдени во оваа заедница. По потреба, Airbnb активно соработува со полициските органи и одговара на сите нивни барања согласно законот.

Исклучително сериозно ги сфаќаме самоубиството, самоповредувањето, нарушувањата во исхраната и злоупотребата на тешки дроги и работиме на тоа да им помогнеме на луѓето кои се во криза.

Упатување закани

Не треба да покажувате намера да повредите некого со зборови или со физички дејства. Исто така, ги сфаќаме заканите за самоповреда исто толку сериозно колку што ги сфаќаме дејствата и може да интервенираме ако станеме дознаеме дека постои опасност.

Создавање опасни ситуации

Не треба да чувате необезбедено оружје, ризици од болести или опасни животни во вашето сместување, ниту треба да создавате услови кои ја зголемуваат веројатноста за пожар или да го попречувате излезот при итни случаи.

Безбедност

Членовите на Airbnb заедницата ги делат своите домови, соседства и доживувања. Без разлика дали го отворате вашиот дом како домаќин или го доживувате гостопримството на домаќинот како гостин, треба да верувате дека ќе се чувствувате безбедно. Бараме да ги почитувате туѓиот имот, информации и лични предмети.

Кражба, вандализам или изнудување

Не смеете: да присвојувате туѓ имот или да го користите без дозвола; да копирате туѓи клучеви или документи за идентификација; да оштетувате туѓ имот; да останувате во сместувањето по завршувањето на престојот; да се заканувате со негативна оцена или со некаква друга казна или штета, а со цел да добиете надомест или друга корист.

Несакана пошта, кражба на идентитет или измама

Не треба да вршите трансакции надвор од платежниот систем на Airbnb; да вршите измама со резервации, кредитни картички или перење пари; да се обидувате да го придвижите сообраќајот до други веб-страници или да продавате неповрзани производи; да ги пренасочувате плаќањата наменети за други; да го злоупотребувате нашиот систем за препораки; или да давате лажни изјави против други членови на заедницата.

Нарушување на приватноста или правата на интелектуална сопственост на други

Не смеете да шпионирате други луѓе; камерите не се дозволени во вашето сместување освен ако претходно не се пријавени и видливи и никогаш не се дозволени во приватните простори (како што се бањи или простори за спиење). Не смеете да пристапувате до туѓи сметки без овластување или да ја нарушувате приватноста, авторските права или заштитните знаци на другите.

Чесност

Глобалната Airbnb заедница е разновидна, уникатна и динамична, исто како и светот околу нас. Чесноста нѐ поврзува и ни овозможува да имаме меѓусебна доверба, лесно да се вклопуваме во заедниците и да чувствуваме дека навистина сме дел од нив.

Дискриминирачко однесување или говор на омраза

Треба да се однесувате со почит кон сите, при секоја интеракција. Односно, треба да се придржувате до сите важечки закони и да се однесувате на ист начин со сите луѓе – без оглед на нивното потекло, етничка и национална припадност, верска припадност, сексуална ориентација, пол, род, родов идентитет, попреченост или сериозна болест. Исто така, забрането е да навредувате на овие основи.

Вознемирување или малтретирање други

Не треба да споделувате лични информации за да ги срамите или уценувате другите, да насочувате несакано однесување кон други, да клеветите други лица или да ги прекршувате нашите стандарди за рецензии и содржини.

Вознемирување на околната заедница

Не треба да го нарушувате мирот во заедничките простори, ниту да ги третирате соседите како „персонал на рецепција“, ниту да им создавате непријатности на оние околу вас, но и не треба да ги игнорирате забелешките од соседите или заедницата.

Автентичност

Вашите Airbnb доживувања треба да бидат полни со восхитувачки моменти и изненадувачки авантури. Бидејќи нашата заедница е изградена врз доверба, автентичноста е суштинска - таа бара рамнотежа на заеднички очекувања, искрена комуникација и прецизни детали.

Погрешно претставување себеси

Не смеете да давате лажно име или датум на раѓање, да користите сместувања за комерцијални цели без дозвола на вашиот домаќин, да одржувате настани или забави без одобрение од домаќинот, да одржувате двојни сметки или да креирате сметка ако имате помалку од 18 години.

Лажно претставување на сместувањето

Не треба да обезбедувате неточни информации за локацијата, за достапноста, погрешно да ги информирате луѓето за видот, природата или деталите на сместувањето, да заменувате еден оглас со друг, да поставувате лажни или невистинити огласи, да оставате лажни рецензии, да се вклучувате во измамничко одредување цени или да не ги откривате опасностите и проблемите со живеалиштето.

Доживувања кои се само размени

Airbnb започна како начин да им се овозможи на луѓето да ги споделуваат своите домови. Иако Airbnb се разви во однос на раните почетоци и споделувањето на домовите се прошири низ целиот свет, ние сè уште очекуваме секој оглас да не биде само размена, туку и место каде што другите ќе се чувствуваат како дома.

Веродостојност

Секое доживување на Airbnb е единствено и секој детал е специфичен за домот, соседството и домаќинот. Бидејќи нашата заедница презема обврски врз осбидеме во можност да си веруваме меѓусебно, без разлика дали се работи за навремена комуникација, состојбата на домот или за очекувањата што ги поставуваме.

Нудење простори непогодни за живеење

Не треба да нудите простор со чистота која не ги задоволува стандардите или непријавен недостаток на вода или струја. Не треба да нудите простор кој не е легитимна соба за спиење (на пр. опрема за кампување), не е стационарен за времетраењето на престојот (на пр. подвижни чамци) или кој нема пристап до тоалет (на пр. упатување на гостите да користат јавни бањи).

Прекршување на обврските

Ако нема непредвидени околности, не треба да откажувате по рокот одреден во соодветните правила за откажување. Исто така, треба да се погрижите да се пријавите, да платите и да не го прекршувате куќниот ред на домаќинот.

Ненавремено одговарање

Не треба постојано и најчесто да добивате ниски оцени, да не одговарате за време на резервирањето или на престојот, да не обезбедувате соодветна точка за контакт како домаќин или да одбивате да учествувате во нашиот процес на разрешување.