Доверба и безбедност

Вашата безбедност е наш приоритет

Секоја ноќ, 2 милиони луѓе престојуваат во сместувањата на Airbnb во 100 000 градови низ целиот свет. Ви нудиме повеќе од 6 милиони сместувања во 191 земја – што е повеќе од вкупниот капацитет за сместување на петте најдобри хотелски ланци.

Што го овозможува сето тоа? Доверба.

Предвидена безбедност

Airbnb е дизајниран така што и онлајн и офлајн безбедноста биле земени предвид

Проценување ризик

За секоја резервација на Airbnb, пред потврдувањето се проценува степенот на ризик. Користиме анализа за предвидување и машинско учење за брза процена на стотици сигнали, што ни помагаат за превентивно пријавување и истражување на сомнителните активности.

Проверки на листи за набљудување на сомнителни лица и кривични досиеја

Иако ниеден систем за проверка не е совршен, домаќините и гостите ги проверуваме на глобално ниво, користејќи списоци со лица кои ги прекршиле законите, терористи и лица под санкции. За домаќините и гостите во САД, вршиме и дополнителни проверки.

Подготвеност

Водиме безбедносни работилници со домаќини и водечки локални експерти и ги охрабруваме домаќините да им обезбедат важни локални информации на гостите. Исто така, му даваме на секој домаќин кој сака бесплатен детектор за чад и јаглерод моноксид за нивниот дом.

Безбедни плаќања

Нашата заштитена платформа се грижи вашите пари да стигнат до домаќинот. Затоа бараме секогаш да плаќате преку Airbnb и никогаш да не правите електронски трансфер на пари или да плаќате некому директно.

Заштита на сметката

Ние преземаме бројни мерки за да ја заштитиме вашата Airbnb сметка, како што се барање за проверка на автентичноста со повеќе фактори кога се прави обид за најава од нов телефон или компјутер и испраќање известувања за сметката кога се прават промени.

Спречување измами

Секогаш плаќајте и комуницирајте директно преку веб-страницата или апликацијата на Airbnb. Сè додека останете на Airbnb во текот на целиот процес, од комуникацијата, па сè до резервирањето и плаќањето, ќе бидете заштитени со нашата повеќеслојна одбранбена стратегија.

Што може да очекувате

Ви олеснуваме да дознаете повеќе за секој дом, доживување, гостин или домаќин пред да резервирате
Слика од телефонскиот екран
Слика од корисничкиот профилСлика од корисничкиот профилСлика од корисничкиот профил

Профили

Секој корисник на Airbnb има свој профил, што им овозможува на гостите и домаќините да се запознаат. Без разлика дали сакате да резервирате или да угостувате, Airbnb ќе ви побара име и презиме, датум на раѓање, телефонски број, информации за плаќање и адреса на е-пошта.

Заштитени пораки

Нашата алатка за заштитени пораки ви овозможува да го запознаете домаќинот или гостинот и однапред да поставувате прашања за сместувањето или доживувањето. Откако резервацијата ќе се направи, може да ја користите за лесно да разменувате пораки за да координирате работи како што се пријавување и насоки.

Рецензии

Ако ве интересира што мислат другите за некој потенцијален гостин, домаќин, сместување или доживување, сѐ што треба да направите е да ги проверите нивните рецензии. Гостите и домаќините можат меѓусебно да се рецензираат само откако резервацијата ќе заврши, па така ќе знаете дека нивните повратни коментари се засновани врз вистински искуства.

Профили

Секој корисник на Airbnb има свој профил, што им овозможува на гостите и домаќините да се запознаат. Без разлика дали сакате да резервирате или да угостувате, Airbnb ќе ви побара име и презиме, датум на раѓање, телефонски број, информации за плаќање и адреса на е-пошта.

Заштитени пораки

Нашата алатка за заштитени пораки ви овозможува да го запознаете домаќинот или гостинот и однапред да поставувате прашања за сместувањето или доживувањето. Откако резервацијата ќе се направи, може да ја користите за лесно да разменувате пораки за да координирате работи како што се пријавување и насоки.

Рецензии

Ако ве интересира што мислат другите за некој потенцијален гостин, домаќин, сместување или доживување, сѐ што треба да направите е да ги проверите нивните рецензии. Гостите и домаќините можат меѓусебно да се рецензираат само откако резервацијата ќе заврши, па така ќе знаете дека нивните повратни коментари се засновани врз вистински искуства.

Овде сме ако ви требаме

Нашиот меѓународен тим ви нуди деноноќна поддршка на 11 различни јазици, за да ви помогне во решавањето на ситуацијата со повторно резервирање, враќање на парите, надомест на трошоците, со нашата 1 милион долари гаранција за домаќинот, како и со програмите за осигурување за сместувањата и доживувањата.