Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Како подолгите престои може да му бидат од корист на вашиот бизнис за угостување

  Помалку гости кои резервираат повеќе ноќевања може да го поедностават угостувањето и да обезбедат стабилен приход.
  Од Airbnb на 11 мај 2022 г.
  Четиво од 3 мин.
  Ажурирано на 11 мај 2022 г.

  Исклучителни одлики

  • Подолгите престои можат да го намалат обемот на работа и да создадат посигурен приход од пократките престои

  • Може да го пополните календарот со помалку резервации и поретка промена на гости

  Прифаќањето резервации за подолги престои може да биде паметна стратегија за угостување. За огласите на сместувањата кои се отворени за резервации од 28 ноќевања или повеќе може да има поголема заработка од оние кои не се.*

  Со подолгите престои, календарот може побрзо да ви се пополни, за нив е потребно помалку работа околу промената на гостите и нудат поголема флексибилност во угостувањето отколку пократките резервации.

  Еве како овие клучни придобивки од подолгите престои може да ѝ помогнат на вашата рутина за угостување.

  Пополнување на календарот

  Угостувањето лица за престои од 28 или повеќе ноќевања може брзо да го пополни вашиот календар и тоа со помалку резервации од пократките престои. Исто така, може да се намали бројот на несакани празнини помеѓу резервациите, бидејќи ќе имате помалку гости кои ќе се пријавуваат и одјавуваат.

  Календарот кој е полн со подолги престои може да создаде стабилен и попредвидлив прилив на приходи. Добивате исплата на редовни рати отприлика на секои 30 дена.

  Еден од начините да ги поттикнете овие резервации е да понудите месечни попусти. Може да изберете фиксна цена за сите престои од 28 ноќевања или повеќе, или да поставите различна приспособена цена за секој календарски месец.

  Другиот пристап е да ја известите својата заедница дека нудите подолги престои. Некои домаќини споделуваат линкови за своите огласи со локални компании или универзитети чии вработени, стажанти или студенти можеби бараат сместувања за привремени престои.

  Ме интересираат само подолги престои. Се надевам дека ќе им обезбедам дом на оние деловни патници чии работни задачи траат од еден до три месеца.
  Superhost Patricia,
  Остин, Тексас

  Намалување на обемот на работа

  Подолгите престои може да ви ја поедностават рутината на угостување. Помалку гости обично значат поретко менување и помалку работа поврзана со управувањето со вашите резервации, особено кога станува збор за размена на пораки со гостите и чистење на просторот.

  Размислете колку пораки обично испраќате за да пречекате повеќе гости во месецот и споредете го тоа со угостување еден гостин кој престојува 28 ноќевања. Подолгите престои може драстично да го намалат трудот што е потребен за навремена и ефикасна комуникација.

  Пореткото менување на гостите значи дека не мора да го чистите вашиот простор толку често за да се подготвите за новите гости кои пристигнуваат. За средување за време на подолги престои, некои домаќини обезбедуваат материјали за чистење кои гостите можат да ги користат сами, а некои нудат редовни услуги за чистење.

  „Во моите две сместувања, бројот на подолги престои (до шест недели) од почетокот на пандемијата драстично се зголеми, а ги резервираат лица кои работат на далечина, семејства и дигитални номади“, вели Супердомаќинот Омар од Мексико Сити. „Нудам бесплатно неделно чистење, со чиста постелнина и нова резерва на основните работи, за да се уверам дека сѐ е во ред.“

  Флексибилно угостување

  Резервациите од 28 ноќевања или повеќе, исто така, може да имаат предност во заедниците кои ги ограничуваат краткорочните изнајмувања. Погрижете се минималниот и максималниот број на ноќевања што ќе ги поставите да бидат во согласност со локалните правила и прописи.

  Ако се наоѓате во регион каде што се дозволени и пократки и подолги резервации, редовно прилагодувајте ги подесувањата за да ги задоволите своите потреби. Ова може да ви помогне максимално да ја искористите сезонската побарувачка во вашиот регион и да ги поттикне гостите да резервираат кои било од ноќевањата или неделите достапни помеѓу вашите месечни престои.

  Друга опција е да го понудите својот дом кога не сте таму. Меги, кодомаќин од Нортхемптон, Масачусетс, им помагаше на своите родители да пречекуваат гости додека тие ги поминуваа зимите во Порторико. Таа вели таа претходно просторот често бил празен со месеци.

  Од никаква заработка, со користење на Airbnb почнавме да заработуваме 3500 долари месечно.
  Co-Host Maggie,
  Нортхемптон, Масачусетс

  Без разлика дали подолгите престои ја сочинуваат делумно или целосно вашата стратегија за угостување, тие можат да бидат одличен начин вашето место постојано да биде резервирано, а трудот околу гостопримството што повеќе да ви се исплати.

  *Според внатрешните податоци на Airbnb, сместувањата што беа отворени за пократки и подолги престои покажаа повисока просечна заработка (11.2020 г. – 11.2021 г.) од оние што дозволуваа само пократки престои во сите региони, освен во Азија.

  Исклучителни одлики

  • Подолгите престои можат да го намалат обемот на работа и да создадат посигурен приход од пократките престои

  • Може да го пополните календарот со помалку резервации и поретка промена на гости

  Airbnb
  11 мај 2022 г.
  Дали ова беше корисно?

  Можеби ќе ви се допадне и

  Можеби ќе ви се допадне и

  Разгледајте повеќе теми