Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Приспособување на подесувањата на календарот за подолгорочни престои

  Поставете ја достапноста за да привлечете гости кои бараат подолги престои.
  Од Airbnb на 11 мај 2022 г.
  Четиво од 2 мин.
  Ажурирано на 11 мај 2022 г.

  Исклучителни одлики

  • Ажурирајте го календарот за да овозможите подолги престои

  • Блокирањето еден или два дена помеѓу престоите ви помага да се подготвите за следните гости

  Денешните гости бараат подолги престои кои им овозможуваат да поминат повеќе време во посета на семејството или да уживаат во предностите на работата на далечина на нова локација.

  За вас како домаќин, овие престои се одлична можност да го пополните календарот и да ги направите поефикасни задачите како што е чистењето, комуницирањето со гостите и управувањето со резервациите. Еве како да ја приспособите достапноста и да ги пречекате гостите кои се надеваат дека ќе уживаат во вашето сместување неколку недели или повеќе.

  Ажурирајте го календарот за да овозможите подолги престои

  Откако ќе го ажурирате описот на сместувањето така што ќе споменете дека прифаќате подолги престои, проверете дали вашиот календар е ажуриран. Сите ограничувања поставени во врска со должината на патувањето мора да се ажурираат за да ја одразуваат вашата желба за подолги престои.

  Еве како да ја прегледате достапноста

  „За подолги престои, својот календар го отворам шест месеца однапред со минимум 30 ноќевања.“
  Host Oliver,
  Градот Њујорк

  Приспособете ги подесувањата за подобро искуство при угостувањето

  За да создадете стратегија за угостување што ќе ги задоволи вашите потреби и ќе им одговара на гостите кои престојуваат на месечно ниво, ажурирајте ги подесувањата за достапност. Само неколку едноставни промени можат да направат голема разлика.

  • Претходно известување: одредете колку дена за известување (еден ден, два дена итн.) ви треба пред секоја резервација за никогаш да не бидете изненадени. Претходното известување ви дава и повеќе време да разговарате за логистиката со гостите кои престојуваат подолго. Дознајте повеќе за претходното известување.
  • Време за подготовка: ако додадете време помеѓу престоите за да може темелно да исчистите, тоа ќе ви помогне да создадете пријатна средина за гостите. „Хенри и јас одиме и на работа и не сакаме да нѐ брзаат кога чистиме. Кога некој престојува кај нас повеќе од две недели, блокираме неколку дена за да можеме да одвоиме време и потемелно да исчистиме“, вели Џесика, домаќин во Сеул, Јужна Кореја. Дознајте повеќе за времето за подготовка.
  • Период за достапност: вие контролирате колку време однапред сакате да прифаќате резервации. На пример, може да изберете да ги блокирате датумите три, шест или дванаесет месеца од денес. „За подолги престои, својот календар го отворам шест месеца однапред со минимум 30 ноќевања“, вели Оливер, домаќин во градот Њујорк. Дознајте повеќе за поставувањето на достапноста.
  • Групи на правила: домаќините со шест или повеќе огласи може да создаваат и уредуваат групи на правила. Може да ги користите групите на правила за автоматско прилагодување на цената во зависност од периодот во годината, за да им дадете попусти на гостите кои резервираат подолги престои, за да додадете барања за времетраење на резервацијата и друго, заштедувајќи си време како домаќин. Дознајте повеќе за групите на правила.

  Подолгите престои може да ви помогнат да ја задоволите побарувачката на гостите, да го пополните календарот и да го намалите обемот на работа, а сепак да ви помогнат да се поврзете со гости од целиот свет.

  Исклучителни одлики

  • Ажурирајте го календарот за да овозможите подолги престои

  • Блокирањето еден или два дена помеѓу престоите ви помага да се подготвите за следните гости

  Airbnb
  11 мај 2022 г.
  Дали ова беше корисно?

  Можеби ќе ви се допадне и

  Можеби ќе ви се допадне и

  Разгледајте повеќе теми