Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Повратните коментари од заедницата беа инспирација за овие новости на Airbnb

  Добијте детали за новите филтри за пребарување, транспарентноста на цените и проверените огласи.
  Од Airbnb на 20 септ. 2023 г.
  Четиво од 3 мин.
  Ажурирано на 22 септ. 2023 г.

  Search and filters

  Price transparency

  Customer service

  Verified listings

  Airbnb
  20 септ. 2023 г.
  Дали ова беше корисно?

  Можеби ќе ви се допадне и

  Можеби ќе ви се допадне и

  Разгледајте повеќе теми