Одете напред за да пристапите до предложените резултати
  Оваа содржина не е достапна на јазикот кој го избравте, па ја направивме достапна на најблискиот достапен јазик засега.

  Упатства за чистење за домаќини на приватни соби

  Дознајте што да чистите и како да комуницирате со гостите ако имате заеднички простори.
  Од Airbnb на 15 јул. 2020 г.
  Четиво од 3 мин.
  Ажурирано на 25 јун. 2021 г.

  Исклучителни одлики

  • Ограничете го вкупниот број на гости во вашиот простор и погрижете се во сите заеднички простори во вашиот дом да може да се престојува со одржување соодветно растојание.

  • Размислете да ги ограничите просторите за гости само на неопходните простори за да избегнете непотребно изложување

  • Проветрувајте ги заедничките простори во текот на престојот, ако е можно

  • Дознајте повеќе во нашиот целосен водич за да го проучите процесот за потемелно чистење
  Знаеме дека домаќините со приватни соби или заеднички простории сакаат повеќе упатства за чистење на просториите, особено за време на COVID-19. Како дел од безбедносните практики во врска со COVID-19, составивме упатства за домаќините со заеднички простории или простори.

  Исчистете ги и извршете антимикробно чистење на сите заеднички простори

  • Следете го процесот за чистење во пет чекора пред пријавувањето на секој гостин за сите заеднички простории, како и за приватната соба на гостинот
  • Во заеднички простории може да спаѓаат:
   • бања
   • трпезарија
   • влез
   • кујна
   • дневна соба

  Ограничете го бројот на гости во вашето сместување

  • Кога локалните закони или упатства го наложуваат тоа, практикувајте социјално дистанцирање со гостите и поттикнете ги да го прават истото
  • Погрижете се во сите заеднички простори во вашиот дом да може да се престојува со одржување соодветно растојание. На пример, ако во заедничката дневна соба има простор само за 3 лица коишто се на меѓусебно растојание од 6 стапки (2 метра), треба да го ограничите вкупниот број на гости на 2, за да може и вие и гостите истовремено да го делите просторот
  • Исто така, вкупниот број на луѓе не треба да биде поголем од максималниот број на луѓе на кои им е дозволено да се собираат во сместувањето според законите или упатствата на вашата локална власт (ако е применливо)
  • Не заборавајте да го ажурирате огласот за да ги прикаже сите нови ограничувања за бројот на гости

  Следете ги практиките за здравје и безбедност

  • Како дел од нашите безбедносни практики за COVID-19, кога законите или упатствата на локалната власт го наложуваат тоа, гостите и домаќините треба да носат маска или прекривка за лице кога комуницираат едни со други
  • Преземете дополнителни мерки на претпазливост околу социјалното дистанцирање во заедничките простори каде што гостите делат соби за спиење, како што се спалните или дневните соби, кога тоа се бара од локалните закони или упатства
  • Често мијте ги рацете и избегнувајте да си го допирате лицето во секое време.
  • Не патувајте или угостувајте ако неодамна сте биле изложени на COVID-19 или имате симптоми
  • За повеќе информации, прочитајте ги практиките за здравје и безбедност за домаќините и гостите за COVID-19 на Airbnb

  Проветрувајте ги заедничките простори во текот на престојот

  • Оставете ги прозорците отворени за да го зголемите струењето на воздухот во заедничките простори, кога е безбедно да го правите тоа

  Имајте предвид дека некои влади може да воведат ограничувања за угостување во приватни соби или да наложат дополнителни обврски или барања за приватните соби. Проверете ги и следете ги сите дополнителни упатства за чистење од владата или од здравствените органи во вашето подрачје на локална надлежност.

  СЛЕДНО: Снабдете ги следниве средства за чистење

  Информациите што ги содржи статијава може да се променети по објавувањето. Во процесот за потемелно чистење во пет чекора на едноставен начин се објаснети барањата за чистење на вашето сместување. За повеќе информации за тоа како да ги спроведете овие чекори, погледнете го целиот прирачник за чистење на Airbnb. Како домаќин, можеби ќе треба да преземете дополнителни чекори за да се заштитите себеси, вашите тимови и гостите и секогаш треба да сте во тек со сите релевантни локални закони или упатства и да се придржувате до нив. Airbnb не е одговорен за какви било повреди или болести што би произлегле од придржувањето до овој процес за чистење. За упатства и правила за чистење специфични за регионот каде што угостувате, обележете ја оваа статија во „Центарот за помош“.

  Исклучителни одлики

  • Ограничете го вкупниот број на гости во вашиот простор и погрижете се во сите заеднички простори во вашиот дом да може да се престојува со одржување соодветно растојание.

  • Размислете да ги ограничите просторите за гости само на неопходните простори за да избегнете непотребно изложување

  • Проветрувајте ги заедничките простори во текот на престојот, ако е можно

  • Дознајте повеќе во нашиот целосен водич за да го проучите процесот за потемелно чистење
  Airbnb
  15 јул. 2020 г.
  Дали ова беше корисно?

  Разгледајте повеќе теми