Летно издание за домаќини на Airbnb за 2023 г.
Летно издание

Ви претставуваме 25 надградби за домаќини, од календарот до одјавувањето

Вашите повратни коментари инспирираа разни нови функции за подобро искуство при угостувањето. А со раниот пристап може да почнете да ги користите уште денес.

Редизајнирани алатки за одредување цени

Сега, сите алатки за одредување цени се во календарот, па лесно може да ги поставите и прилагодите цените од едно место. Со нашата ажурирана анализа на цената, ќе ја видите и вкупната цена за гостите и она што го заработувате.

Споредете слични сместувања

За првпат досега, може да ја споредите својата цена со просечната цена на слични сместувања резервирани во близина. Ова ќе ви помогне да бидете поконкурентни.

Лизгање за избор и годишен приказ

Сега во календарот може да лизгате за да изберете опсег на датуми на мобилен телефон. Нема веќе притискање на секој ден поединечно. А наскоро ќе добиете 12-месечен преглед наеднаш со новиот годишен приказ.

Вградени инструкции за одјавување

Брзо додајте ги вообичаените инструкции за одјавување на огласот и лесно вклучете некои персонализирани барања. Гостите ќе бидат потсетени на задачите пред да заминат и може да притиснат за да ве известат кога ќе се одјават.

Потврди за прочитани пораки во поштата

Вие и вашите гости ќе добиете потврда за прочитана порака за да знаете дали пораката е видена. Исто така, сега можете побрзо да ги споделувате инструкциите за одјавување со новите брзи одговори.

Дозволи и исплати за кодомаќин

Лесно е да поканите нови кодомаќини, а може да поставите дозволи за кодомаќин со едно притискање на копчето – изберете целосен пристап, календар и пошта или само календар. Исто така, можно е да ги конфигурирате и споделите исплатите со вашиот кодомаќин.

Краток преглед на сите нови функции за домаќини

Прикажи вкупна цена
Може да ја видите вкупната цена за ноќевање во апликацијата за секогаш да знаете колку ќе платат гостите.
Лизгање за избор на датуми
Повлечете за брзо да изберете или уредите опсег на датуми во календарот – нема потреба да притискате на поединечни денови.
Вградени инструкции за одјавување
Создајте инструкции за одјавување уште побрзо така што ќе изберете од однапред поставена листа на вообичаени задачи.
Потврди за прочитани пораки во пошта
Вие и вашите гости добивате потврда за прочитана порака за да знаете дали пораката е видена.
Јазиче за кодомаќин
Новото јазиче ви овозможува да ги видите сите кодомаќини и да управувате со нивните дозволи и исплати.
Ран пристап
Сега можете да ги испробате новите функции, а потоа да ни помогнете да ги подобриме уште повеќе така што ќе ги споделите вашите повратни коментари.
Анализа на цена
Ажурираната анализа на цената ви покажува колку плаќаат гостите и колку заработувате.
Споредете слични сместувања
Споредете ја својата цена со просечната цена на слични сместувања во близина за да бидете конкурентни.
Подесувања за цени и достапност
Обновените алатки за календарот се ажурирани за доследно искуство на сите уреди.
Неделни и месечни попусти
Користете нов лизгач за да поставите или прилагодите попусти, истовремено гледајќи ја цената што гостите ќе ја платат.
Приказ на годишен календар – мобилен
Наскоро ќе може да ја видите достапноста за годината и цената за секој месец на еден екран.
Приспособени детали за одјавување
Додајте конкретни барања во инструкциите за одјавување што се уникатни за вашиот дом.
Информации за автоматско одјавување
Деталите за одјавувањето ќе им бидат автоматски испратени на гостите еден ден пред да заминат.
Известувања за одјавување со 1 допир
Само со еден допир на екранот, гостите сега може да ве известат кога ќе се одјават од вашето место.
Брзи одговори за одјавување
Користете брзи одговори и закажани пораки за лесно да ги споделите инструкциите за одјавување.
Истакнати рецензии: домаќини на Соби
Профилите на домаќините на „Airbnb Соби“ сега истакнуваат значајни цитати за домаќинот.
Интересни податоци во профилот
Приспособете го својот профил со забавни, нови детали, како вашата омилена песна од средно училиште.
Историја на патувањата на домаќинот
Споделете ги патувањата што сте ги направиле преку Airbnb за гостите да знаат какви патувања сакате.
Интереси на домаќинот
Сега можете да изберете хобија од однапред поставена листа за да им помогнете на гостите да најдат заеднички интереси со вас.
Подетални профили на гости
Гостите може да додадат нови детали на својот профил, така што ќе знаете малку повеќе за тоа кој резервира.
Поедноставни покани за кодомаќин
Сега е полесно од кога било да поканите кодомаќини за да помогнат во управувањето со вашите огласи.
Нови дозволи за кодомаќин
Поставете нови дозволи така што ќе изберете: целосен пристап, календар и пошта или само календар.
Нови исплати за кодомаќин
Сега можете да ги делите исплатите со кодомаќин како процент или како фиксен износ.
Проверка на идентитетот на гостите
Сите гости кои резервираат низ целиот свет ќе поминат низ проверка на идентитетот.
Проверка на резервации низ цел свет
Технологијата што помага да се намали ризикот од забави и штети сега е достапна низ целиот свет.

Airbnb Соби: со новиот „Пасош на домаќинот“

Нов пристап за приватните соби –  со „Пасошот на домаќинот“ кој ќе им помогне на гостите да ве запознаат пред да резервираат и алатките за пребарување кои ќе го подигнат вашиот оглас на повисоко ниво.

Пасош на домаќинот

Споделете детали за себе со гостите, како што се вашите омилени хобија, името на миленичето, забавни податоци и што го прави престојот кај вас посебен.

Редизајнирани филтри

Нашите ажурирани филтри им олеснуваат на гостите да се префрлат од еден вид сместување на друг и лесно да ги прегледуваат просечните цени на собите и домовите.

Категорија: „Airbnb Соби“

На гостите им е полесно од кога било да ги откријат огласите за „Airbnb Соби“ со новата категорија прикажана најгоре на нашата почетна страница.