Препорачани гости
Вообичаени прашања
Разгледајте ги овие одговори на често поставувани прашања и прегледајте ги другите информации за програмата во „Центарот за помош“.
Дали програмата за препорачани корисници е сѐ уште активна?
Програмата за препорачани корисници веќе не е активна и не може да се испраќаат нови покани.

Ако ви бил испратен ваучер пред прекинувањето на програмата, ќе може да го искористите за која било резервација направена пред истекот на ваучерот.

Кредитите за испраќачот ќе важат додека не истечат. За претходните препорачани корисници, ќе добиете кредит по завршувањето на успешно реализираниот престој ако ваучерот се искористи пред да истече (износот на кредитот се заснова на понудата во моментот).
Препорачав пријател, но не добив кредит за патување
За корисниците препорачани по 1 октомври 2020 г. Airbnb не нуди кредит за патување за препорачани корисници.