Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Ставете го во мирување, привремено или трајно деактивирајте го огласот

  If you want to stop receiving new reservations and remove your listing from search results, you have options. Choose a way to manage your listing that works for you.

  • Snooze it for a set period of time (as long or as short as you’d like!)
  • Unlist it until you’re ready to receive reservations again
  • Deactivate it if you’ll no longer host your place (all confirmed reservations must be complete)

  If you snooze or unlist, you’ll still host your guests for any confirmed reservations.

  Snoozing

  За да го ставите огласот во мирување и да го сокриете од резултатите од пребарувањето на одреден временски период:

  1. Одете на „Огласи“ и изберете го огласот што го сакате.
  2. Во „Основни информации за сместувањето“, одете на „Статус на огласот“ и кликнете на „Уреди“.
  3. Кликнете на „Ставено во мирување“ и изберете почетен и краен датум.
  4. Кликнете на „Зачувај“.

  Temporarily unlisting

  За да го отстраните огласот од резултатите од пребарувањето на неопределено време:

  1. Одете на „Огласи“ и изберете го огласот што го сакате.
  2. Во „Основни информации за сместувањето“, одете на „Статус на огласот“ и кликнете на „Уреди“.
  3. Кликнете на „Привремено деактивиран оглас“ и изберете ја причината поради која привремено го деактивирате огласот.
  4. Кликнете на „Привремено деактивирај оглас“.

  Permanently deactivating

  За трајно да го деактивирате огласот:

  1. Одете на „Огласи“ и изберете го огласот што го сакате.
  2. Во „Основни информации за сместувањето“, одете на „Статус на огласот“ и кликнете на „Уреди“.
  3. Кликнете на „Трајно деактивирај“ и изберете ја причината поради која го правите тоа.
  4. Кликнете на „Трајно деактивирај“.

  Имајте предвид дека трајното деактивирање на огласот нема да влијае на рецензиите од гостите или рецензиите што сте ги оставиле. Тие сѐ уште ќе се појавуваат на јавните профили.

  Ја добивте помошта што ви беше потребна?

  Поврзани статии