Предлозите ќе се појават откако ќе внесете текст во полето за пребарување. За прегледување, користете ги стрелките нагоре и надолу. Притиснете на „Enter“ за да изберете. Ако изберете израз кој содржи повеќе збора, тој израз ќе биде поднесен за пребарување. Ако предлогот е линк, во прелистувачот ќе се отвори таа страница.
Упатства
Домаќин

Ажурирање на статусот на огласот

If you want to stop receiving new reservations and remove your listing from search results, you have options. Choose a way to manage your listing that works for you.

 • Unlist for a set period of time. (up to 6 months)
 • Unlist it indefinitely. Then relist it whenever you're ready.
 • Remove it if you’ll no longer host your place (all confirmed reservations must be complete)

If you unlist, you’ll still host your guests for any confirmed reservations.

Unlisting for a set period of time

За привремено да го деактивирате огласот и да го сокриете од резултатите од пребарувањето на одреден временски период:

 1. Одете на „Огласи“ и изберете го огласот што го сакате.
 2. Во „Основни информации за сместувањето“, одете на „Статус на огласот“ и кликнете на „Уреди“.
 3. Кликнете на „Привремено деактивирај“ и изберете почетен и краен датум.
 4. Кликнете на „Зачувај“.

Привремено деактивирање на огласот за неодредено време

Привремено деактивирајте го огласот од резултатите од пребарувањето на неопределено време. Секогаш ќе имате можност повторно да го објавите огласот кога ќе бидете подготвени.

За да го отстраните огласот од резултатите од пребарувањето на неопределено време:

 1. Одете на „Огласи“ и изберете го огласот што го сакате.
 2. Во „Основни информации за сместувањето“, одете на „Статус на огласот“ и кликнете на „Уреди“.
 3. Кликнете на „Привремено деактивиран оглас“ и изберете ја причината поради која привремено го деактивирате огласот.
 4. Кликнете на „Привремено деактивирај оглас“.

Removing your listing

За да го отстраните огласот:

 1. Одете на „Огласи“ и изберете го огласот што го сакате.
 2. Во „Основни информации за сместувањето“, одете на „Статус на огласот“ и кликнете на „Уреди“.
 3. Кликнете на „Отстрани оглас“ и изберете ја причината поради која го отстранувате.
 4. Кликнете на „Откако ќе ја потврдите одлуката“, па кликнете на „Да, отстрани“.

Имајте предвид дека трајното деактивирање на огласот нема да влијае на рецензиите од гостите или рецензиите што сте ги оставиле. Тие сѐ уште ќе се појавуваат на јавните профили.

Дали оваа статија ви помогна?

Поврзани статии

Добијте помош околу резервациите, сметката и друго.
Најавете се или регистрирајте се