Предлозите ќе се појават откако ќе внесете текст во полето за пребарување. За прегледување, користете ги стрелките нагоре и надолу. Притиснете на „Enter“ за да изберете. Ако изберете израз кој содржи повеќе збора, тој израз ќе биде поднесен за пребарување. Ако предлогот е линк, во прелистувачот ќе се отвори таа страница.
Правни услови

Пренос на лични податоци во странство за најава или регистрација на Naver

When using Airbnb through Naver Login or Sign Up in South Korea, Naver transfers certain personal information to Airbnb Ireland UC, located in Ireland.

  • List of personal information to be transferred overseas: Email, birthday, year of birth
  • To which country will the personal information be transferred: Ireland
  • When will the personal information be transferred: Upon the user's agreement to the relevant terms and conditions for the use of Airbnb platform
  • Transfer method: Through the API between Naver and Airbnb
  • Recipient of the personal information: Company name—Airbnb Ireland UC, Contact information—dpo@airbnb.com
  • Purpose: In order to offer Naver’s signup / login option to South Korean users of the Airbnb platform
  • Retention and use period: Destruction upon withdrawal of membership or termination of service
Добијте помош околу резервациите, сметката и друго.
Најавете се или регистрирајте се