Предлозите ќе се појават откако ќе внесете текст во полето за пребарување. За прегледување, користете ги стрелките нагоре и надолу. Притиснете на „Enter“ за да изберете. Ако изберете израз кој содржи повеќе збора, тој израз ќе биде поднесен за пребарување. Ако предлогот е линк, во прелистувачот ќе се отвори таа страница.
Упатства
Домаќин

Зошто не можам да поставам приспособена промоција за некои датуми?

Се обидуваме да ги истакнеме само оние цени што се одлични зделки за гостите, така што не секој датум ги исполнува условите за приспособена промоција. Ограничувањето на бројот на датуми што ги исполнуваат условите значи дека вашата промоција навистина ќе се истакне во резултатите од пребарувањето и ќе ви помогне да го привлечете вниманието на повеќе гости.

Средни цени

Кога ги пресметуваме попустите, ја разгледуваме средната цена за секој датум во последните 60 дена. Со други зборови, ги подредуваме сите цени што сте ги поставиле за тој датум од најниска до највисока, а цената што се наоѓа во средината е средната цена.

Ако немаме средна цена за одреден датум за последните 60 дена, тој нема да ги исполнува условите за промоција. Датумот мора да биде:

  • моментално одблокиран
  • одблокиран за 28 од последните 60 дена
  • за помалку од 90 дена во иднина

Како функционира

Да речеме дека гостинот пребарува ноќевање во јуни, а во текот на последните 60 дена сте поставиле 4 различни цени за ноќевањето коешто го пребарува гостинот. Во моментот на пребарувањето ќе ја пресметаме вообичаената цена за ова ноќевање во текот на претходните 60 дена. За да го направиме ова, ќе ги собереме двете средни цени заедно, а потоа ќе ги поделиме со два за да ја добиеме средната цена.

Цена 1: 90 долари
Цена 2: 100 долари
Цена 3: 125 долари

Цена 4: 140 долари

Средна цена: (100 долари + 125 долари) : 2 = 112,50 долари

Потоа, ја споредуваме средната цена што сте ја поставиле во текот на последните 60 дена со тековната цена за ноќевањето што го пребарува гостинот. Ако тековната цена е барем 10% помала од средната (112,50 долари), ќе му прикажеме прецртана цена на гостинот.

Пример: 112,50 долари 100 долари

Повисока од вообичаените цени

Сакаме домаќините да добијат поволности за тоа што ќе понудат добра зделка, затоа имаме некои ограничувања за датумите кои имаат невообичаено високи цени. Вашиот попуст ќе се заснова на цена која не е повисока од вашата највисока цена за која сте добиле резервација во изминатата година.

Како функционира

  • Сакате да поставите промоција за ноќевање со цена од 500 долари.
  • Највисоката цена за која сте добиле резервација во изминатава година изнесува 300 долари за ноќевање.
  • Ќе може да поставите промоција, но попустот ќе се заснова на износ од 300 долари, а не на 500 долари.
Дали оваа статија ви помогна?

Поврзани статии

Добијте помош околу резервациите, сметката и друго.
Најавете се или регистрирајте се