Предлозите ќе се појават откако ќе внесете текст во полето за пребарување. За прегледување, користете ги стрелките нагоре и надолу. Притиснете на „Enter“ за да изберете. Ако изберете израз кој содржи повеќе збора, тој израз ќе биде поднесен за пребарување. Ако предлогот е линк, во прелистувачот ќе се отвори таа страница.
Упатства

Побарајте помош или контактирајте со поддршката на Airbnb

Whether you’re a Host or guest, find help before, during, or after a stay.

Contact your Host or guest

Sending a message is usually the quickest and easiest way to resolve an issue with your listing or reservation. Or you could try calling them.

Explore the Help Center

Visit the Help Center to find answers to common questions, including information about:

Visit the Resolution Center

If you need to securely send or request money for something that wasn’t included in a listing, visit the Resolution Center. We can also get involved if you need help working out the details with your Host or guest.

Contact Airbnb Customer Service

Need a little more help or have a complaint? Contact us by email, chat, or phone at 1-844-234-2500.

Дали оваа статија ви помогна?

Поврзани статии

 • Гостин

  Контактирајте ја поддршката на Airbnb.org

  Сите домаќини, гости и непрофитни партнери имаат на располагање посебно наменет тим за поддршка околу проблеми и прашања поврзани со резерва…
 • Гостин

  AirCover за гости

  Сите резервации имаат AirCover за гости. Ако има сериозен проблем со вашето сместување од Airbnb што домаќинот не може да го реши, ќе ви пом…
 • Промени, откажувања на резервации и враќање пари

  Понекогаш се случуваат непредвидени работи и вашите планови или плановите на гостите се менуваат. За работите да се одвиваат непречено, еве …
Добијте помош околу резервациите, сметката и друго.
Најавете се или регистрирајте се