Искористете ја подарок картичката

Откако ќе ја добиете подарок картичката од Airbnb, подарениот кредит ќе биде достапен за да го примените на вашата следна резервација.
Моментално може да се користат само од лица во САД со начин на плаќање со седиште во САД.
Пример подарок картичка

Што треба да имате предвид

Покривање на трошоците

За да искористите подарок картичка, на вашата сметка треба да имате начин на плаќање издаден во САД. Ако вкупниот износ се разликува од салдото на подарок картичката, таа ќе се искористи за плаќање на разликата.

Никогаш не истекува

Откако ќе ја добиете подарок картичката, кредитот е достапен за правење резервации веднаш или подоцна. Со 5,6 милиони активни огласи и десетици илјади доживувања достапни на Airbnb, постојат безброј начини за истражување.

Што треба да се земе предвид

Подарок картичките не може да се користат за плаќање на промени на постоечки резервации и закажани или претстојни плаќања на долгорочни престои или планови за плаќање.

Салдо на кредити

Во делот „Начини на плаќање“ на вашата сметка ќе ги најдете кредитите за подарок на Airbnb со тековното салдо. Кликнете на „Прикажи детали“ за да ја прегледате листата на подарок картички применети на вашата сметка.

Често поставувани прашања
За да купите дигитални подарок картички од Airbnb што не може да се испратат преку е-пошта или текстуална порака, посетете ја страницата на нашата програма за подарок картички од Airbnb. Подарок картичките од Airbnb може да се купат и од различни продавачи во продавници низ САД. Во моментов, подарок картичките може да ги купат и искористат само лица во САД со начин на плаќање издаден во САД. За да нарачате подарок картички на големо, посетете ја нашата страница за купување за претпријатија. За нарачките на големо потребно е купување со минимален износ од 1000 американски долари.

Во моментов, подарок картичките може да ги купат и искористат само лица во САД со начин на плаќање издаден во САД. Видете ги условите за подарок картички

За да можете да искористите подарок картичка, треба да имате начин на плаќање издаден во САД. Ако вкупниот износ се разликува од салдото на подарок картичката, таа ќе се искористи за плаќање на разликата.

Треба да ги третирате подарок картичките како готовина. Откако ќе му ја пренесеме дигиталната подарок картичка на лицето коешто ја купило или на назначениот примач или откако ќе ја доставиме физичката подарок картичка до превозникот – во зависност од тоа кое е применливо – ризикот за загуба и правото на сопственост за подарок картичката преминуваат на име на купувачот. Не сме одговорни ако некоја подарок картичка биде загубена, украдена, уништена или искористена без ваша дозвола.

Имате уште прашања? Одете во нашиот „Центар за помош“