Airbnb и PICC (Народна осигурителна компанија на Кина)

План за заштита на домаќини во Кина

Во континентална Кина, не само што ги поттикнуваме домаќините на имоти и доживувања да работат ефикасно, индивидуално и успешно преку Airbnb, туку и соработуваме со Народната осигурителна компанија на Кина (PICC) за да го обезбедиме „Планот за заштита на домаќини“ во Кина. Во планот се вклучени три програми: Осигурување на имот за домаќини во Кина, Осигурување за заштита на домаќинот во Кина и Осигурување за заштита за време на доживување во Кина со коишто постапката за барање за осигурување е полесна, побезбедна и посигурна. Ако треба да пополните барање за „Осигурување на имот за домаќини во Кина“, одете на Airbnb апликацијата, контактирајте нѐ од страницата со детали за нарачката и внесете го клучниот збор „осигурување на имот“ за да дознаете за постапката на барање. Ако треба да пополните барање за „Осигурување за заштита на домаќинот во Кина“ или за „Осигурување за време на доживување во Кина“, одете на Airbnb апликацијата и контактирајте нѐ од страницата со детали за нарачката и внесете го клучниот збор „осигурување за заштита“ за да дознаете за постапката на барање. „Планот за заштита на домаќинот во Кина“ важи за потврдени домашни резервации на сместувања/доживувања со датум на пристигнување/датум на започнување на доживувањето од 1 август 2020 г. и со датум на заминување/датум на завршување на доживувањето пред 29 јули 2022 г. (вклучително и 29 јули 2022 г.).