ПОСТАВУВАЊЕ

Како да започнете да угостувате

Огласувањето сместување на Airbnb никогаш не било полесно или поприлагодливо. Само неколку чекори ве делат од заработување пари и стигнување до милиони патници од цел свет.

Огласувањето сместување на Airbnb никогаш не било полесно или поприлагодливо. Само неколку чекори ве делат од заработување пари и стигнување до милиони патници од цел свет.

Контролирајте го начинот на кој угостувате

Угостувајте кога сакате

Нема минимално или задолжително време кога треба да угостувате, така што може да ги блокирате датумите кога не сте достапни. Исто така, може да поставите правила за вашата достапност, вклучувајќи: • Минимум/максимум ноќевања за престој • Колку време однапред гостинот може да резервира • Потребно претходно известување пред резервирање

Поставете цени што ви одговараат

Може да ги изберете вашите цени за ноќевање, а нашите алатки за одредување цени може да ви помогнат да одлучите. Исто така, лесно може да додадете приспособени детали како што се: • надоместоци за чистење • неделни попусти • посебни цени за одредени периоди од годината

Брзо координирајте ги календарите

За да избегнете резервации кога не може да угостувате или кога имате постојна резервација, може да го поврзете вашиот Airbnb календар со другите календари. Ова ви овозможува автоматски да ги ажурирате сите календари.

Воспоставете правила за вашиот простор

За да помогнете во поставувањето на очекувањата, може да додадете „Куќен ред“ со кој гостите мора да се согласат пред да резервираат. Ако гостинот прекрши некое правило откако ќе резервира, може да ја откажете резервацијата без казна.

Многу беше полесно да се започне отколку што очекував.
Многу беше полесно да се започне отколку што очекував.

Џеј-Би и Рамона угостуваат во Бостон за да заработат повеќе за пензија.

Џеј-Би и Рамона угостуваат во Бостон за да заработат повеќе за пензија.

Дознајте како угостуваат
Многу беше полесно да се започне отколку што очекував.
Многу беше полесно да се започне отколку што очекував.

Џеј-Би и Рамона угостуваат во Бостон за да заработат повеќе за пензија.

Џеј-Би и Рамона угостуваат во Бостон за да заработат повеќе за пензија.

Дознајте како угостуваат

Рекламирајте се на милиони корисници

Упатство за да ве подготвиме

Бидејќи го создавате вашиот оглас, ќе ви ги поставиме прашањата кои гостите сакаат да ги знаат кога резервираат. Ќе го опишете вашиот дом, давајќи детали, како на пример, што е посебно за просторот, вклучувајќи ги и сите изненадувања што можат да се очекуваат.

Пропратни совети

Ако тешко добивате резервации, ќе ви дадеме совети за цените, подесувањата и други измени што може да ви помогнат побрзо да добиете резервации. И искусните домаќини во нашиот „Центар на заедницата“ можат да помогнат.

Милиони гости од цел свет

Откако ќе го завршите огласот, патниците од целиот свет ќе можат да го најдат вашето сместување во резултатите од пребарувањето. Секоја вечер има скоро 2 милиона гости на Airbnb и имаме алатки што ќе ви помогнат да добиете резервации што ви одговараат.

Добијте поддршка за угостување

Информации на секој чекор

Како домаќин, заедницата на Airbnb секогаш ви го чува грбот. За корисни совети и предлози, ќе најдете моќен „Центар за помош“, 375 000 домаќини во нашиот „Центар на заедницата“ и голем број корисни алатки за угостување.

Информации на секој чекор

Како домаќин, заедницата на Airbnb секогаш ви го чува грбот. За корисни совети и предлози, ќе најдете моќен „Центар за помош“, 375 000 домаќини во нашиот „Центар на заедницата“ и голем број корисни алатки за угостување.

Деноноќно сме тука за вас

Нашиот глобален тим е деноноќно подготвен да ве поддржи по телефон, е-пошта и преку разговор во живо. Тимот може да ви помогне со сè, од проблеми со создавањето на огласот до грижите што ги имате во врска со гостите.

Деноноќно сме тука за вас

Нашиот глобален тим е деноноќно подготвен да ве поддржи по телефон, е-пошта и преку разговор во живо. Тимот може да ви помогне со сè, од проблеми со создавањето на огласот до грижите што ги имате во врска со гостите.

Преку 2 милиона луѓе се домаќини на Airbnb и ниеден стил на угостување не е ист.

Преку 2 милиона луѓе се домаќини на Airbnb и ниеден стил на угостување не е ист.

Одговори на вашите прашања

Колку чини да го огласам сместувањето?

Регистрацијата и огласувањето на домот на Airbnb се бесплатни. Откако ќе добиете резервација, ќе ви наплатиме надоместок за услугата на Airbnb за домаќини, најчесто во износ од 3%, наменет за покривање на трошоците за водење на бизнисот.

Како да ја изберам цената за сместувањето?

The price you charge for your listing is completely up to you. To help you decide, you can search for comparable listings in your city or neighborhood to get an idea of market prices.

Additional Fees

  • Cleaning fee: You can either incorporate a cleaning fee into your nightly price or you can add a cleaning fee in your pricing settings.
  • Other fees: To charge extra fees outside of your rates (like a late check-in or pet fee), you must first disclose these potential charges to guests prior to booking and then use our Resolution Center to securely request payment for additional fees.
Како Airbnb може да ми помогне со поставувањето на цените?

„Паметното одредување цени“ на Airbnb ви овозможува автоматски да ја зголемувате или намалувате цената според промените во побарувачката за сместувања слични на вашето.

Вие сте одговорни за цената, па „Паметното одредување цени“ зависи и од другите подесувања на цената што сте ги одредиле, а цените за ноќевањата може да ги прилагодувате во секое време.

„Паметното одредување цени“ се заснова врз видот и локацијата на сместувањето, сезоната, побарувачката и други фактори (на пр., настаните во вашиот регион).

Што се бара од гостите пред да резервираат?

Пред да патуваат преку Airbnb, од сите корисници бараме неколку основни информации. Гостите мора да ги имаат пополнето овие информации во целост пред да може да поднесат барање за резервација. Овие информации помагаат да знаете кого да очекувате и како да контактирате со гостинот.

Барањата на Airbnb за гости вклучуваат: • Име и презиме • Адреса на е-пошта • Потврден телефонски број • Порака за запознавање • Согласување со вашиот куќен ред • Информации за плаќање

Од гостите се очекува, но не е задолжително, да имаат профилна фотографија. Исто така, може да побарате гостите да достават документ за идентификација пред да го резервираат вашето сместување.

Што да правам ако ми е непријатно да угостам некого?

Ако некој гостин прекршил едно од правилата на „Куќниот ред“ што сте ги поставиле или сте се почувствувале несигурно поради неговите дејства, може да го одбиете неговото барање за резервација или да ја откажете резервацијата. Пред да ја прифатите резервацијата Имаме голем број проверки за да бидеме сигурни дека примате квалификувани гости. И покрај тоа, може да одбиете индивидуално барање за резервација и тоа нема негативно да влијае на позицијата на огласот во резултатите од пребарувањето. Откако ќе прифатите резервација Ако веќе сте ја прифатиле резервацијата, може да ја откажете. Може да добиете казни за откажување ако гостинот не прекршил ниедно правило од „Куќниот ред“.

Каква заштита имам од оштетување на имотот?

„Гаранцијата за домаќинот“ на Airbnb им овозможува на домаќините обесштетување до 1 000 000 долари за штета настаната на осигурен имот, во ретки случаи кога штетата, предизвикана од гостинот, го надминува безбедносниот депозит или кога таков депозит воопшто не е приложен.

Со програмата „Гаранција за домаќинот“ не се опфатени готовински износи, хартии од вредност, колекционерски предмети, ретки уметнички дела, накит, домашни миленици, ниту пак личната одговорност. Им препорачуваме на домаќините да ги осигураат или да ги отстранат вредните предмети при изнајмување на местото. Со програмата не се опфатени ниту загубите, ниту оштетувањата на имотот што настанале како резултат на редовната употреба.

Дознајте повеќе за „Гаранцијата за домаќинот“ на http://airbnb.com/guarantee

Подготвени сте да заработувате?

Подготвени сте да заработувате?