Airbnb и PICC (Народна осигурителна компанија на Кина)

План за заштита на домаќини во Кина

Во континентална Кина, не само што ги поттикнуваме домаќините на имоти и доживувања да работат ефикасно, индивидуално и успешно преку Airbnb, туку и соработуваме со Народната осигурителна компанија на Кина (PICC) за да го обезбедиме „Планот за заштита на домаќини“ во Кина. Во планот се вклучени три програми: Имотно осигурување на домаќини во Кина, Осигурување за заштита на домаќинот во Кина и [Осигурување за заштита за време на доживување во Кина] (#experience_protection_insurance) со коишто постапката за осигурителни барања е полесна, побезбедна и посигурна. Разгледајте го она што следува за да дознаете какво покритие ќе добиете.

Кои се придобивките?

Сеопфатна заштита

Заштитете ги сместувањето и имотот околу него, како и безбедноста на гостите и на трети страни.

Максимален износ

 • Имотно осигурување за домаќини од Кина до 1 000 000 кинески јуани
 • Осигурување за заштита на домаќинот во Кина до 5 000 000 кинески јуани
 • Осигурување за заштита за време на доживување во Кина до 5 000 000 кинески јуани

Професионална поддршка

 • Тимот за барања на PICC своите ексклузивни услуги ги нуди заедно со Sedgwick China Co.,Ltd
 • Центарот за корисничка поддршка на Airbnb нуди корисни одговори на вашите прашања и неопходни лични услуги

Имотно осигурување за домаќини од Кина

Покритие:

 • Штета во сместувањето предизвикана од гостите
 • Штета на вашите предмети предизвикана од гостите
 • Штета во домот или на вашите предмети предизвикана од животно или милениче на гостин (на пр., куче водич)
 • Загуба на приходот од сите резервации како последица на незгода, до најмногу 10 000 кинески јуани

Исклучоци од покритието

 • Кражба на готовина и хартии од вредност (на пр., банкарски депозити, акции)
 • Секојдневна употреба
 • Телесна повреда или оштетување на имотот на гостите или на трети лица (може да имаат покритие од [Осигурувањето за заштита на домаќини во Кина] (#host_protection_insurance)
 • Дамки, мувла итн. на имотот
 • Природни непогоди
 • Друго

Постапка за барање

1. Разговарајте со гостинот

За време на периодот за преговарање (60 дена), домаќинот може прво да разговара со гостинот во врска со секое оштетување на имотот предизвикано од невнимание на гостинот преку [„Центарот за барање и праќање пари“] (/resolutions). Може да започнете барање до гостинот врз основа на износот на загубата.

За барања надвор од периодот за преговарање, но сѐ уште во рамките на законскиот осигурителен период (2 години), кликнете тука за да поднесете директно до PICC.

2. Поднесете барање за обесштетување

Ако преговорите не се успешни, домаќинот може да поднесе пријава за барање до PICC преку делот „Претходни пријави“ во Центарот за барање и праќање пари. Оттаму, Airbnb ќе ја препрати до PICC.

3. Понатамошни чекори со PICC

По разгледувањето и поднесувањето на случајот, PICC ќе исконтактира со домаќинот преку професионална независна проценителска фирма од трета страна (Sedgwick China Co.,Ltd) за да го заврши последователниот процес на побарување на осигурување.

За побарувања пред 1 август 2020 година, ако преговорите не успеат, тие сепак ќе бидат обработени од тимот на Airbnb и нема да бидат поднесени до PICC.

„Осигурување за заштита на домаќинот“ во Кина

Покритие

 • Вашата законска одговорност за телесна повреда на гости или трети лица
 • Вашата законска одговорност за оштетување на имот кој им припаѓа на гости или трети лица

Исклучоци од покритието

 • Штета или телесна повреда предизвикана намерно (не е случајна несреќа)
 • Оштетување на домот или имотот (може да е под заштита на Имотното осигурување на домаќини во Кина)
 • Друго (болести како алергии, егзема, епилепсија итн.)

Постапка за барање

1. Поднесете барање за обесштетување

Пополнете и поднесете пријава за барање врз основа на реалната штета (незгодата мора да се случила на или по 1 август 2020 г.). Airbnb ќе направи запис од пријавата за барање и ќе ја препрати до PICC.

2. Понатамошни чекори со проценителска фирма од трета страна (Sedgwick China Co., Ltd)

По разгледувањето и поднесувањето на случајот, PICC ќе ве исконтактира преку професионална и независна проценителска фирма од трета страна (Sedgwick China Co.,Ltd) за да ја завршите постапката за барање за обесштетување.

Осигурување за заштита за време на доживување во Кина

Покритие

 • Вашата законска одговорност за телесна повреда на учесници или трети лица
 • Вашата законска одговорност за оштетување на имот кој им припаѓа на улесници или трети лица

Исклучоци од покритието

 • Повреда или оштетување на имот како резултат на нешто направено намерно (не е случајна несреќа)
 • Оштетување на личниот имот на домаќинот, исчезнати или украдени предмети за време на доживувањето
 • Делот од доживувањето поврзан со воздухоплови и превоз (овој дел е осигуран со превозот, како на пример осигурување за автомобил)
 • Напорни или екстремни спортови како искачување по карпи и скокање со јаже (банџи)
 • Друго

Постапка за барање

1. Поднесете барање за обесштетување

Пополнете и поднесете пријава за барање врз основа на реалната штета (незгодата мора да се случила на или по 1 август 2020 г.). Airbnb ќе направи запис од пријавата за барање и ќе ја препрати до PICC.

2. Понатамошни чекори со проценителска фирма од трета страна (Sedgwick China Co., Ltd)

По разгледувањето и поднесувањето на случајот, PICC ќе ве исконтактира преку професионална и независна проценителска фирма од трета страна (Sedgwick China Co.,Ltd) за да ја завршите постапката за барање за обесштетување.

Често поставувани прашања

Зошто беше создаден „Планот за заштита на домаќини“ на Airbnb Chinа?

Како глобална платформа за заеднички сместувања, ги цениме искуството на корисниците и гласот на домаќините во секоја земја и регион. Со стотици илјади активни домови и илјадници доживувања во континентална Кина, должни сме да обезбедиме супериорно, локализирано осигурување за големиот број наши домаќини на сместувања и доживувања.

Што опфаќа планот?

„Планот за заштита на домаќини“ на Airbnb China важи за резервации и доживувања лоцирани во континентална Кина (со исклучок на Хонгконг (САР), Макао (САР) и Тајван). „Осигурувањето на имотот за домаќини во Кина“ важи за резервациите кои не се откажани и се за повеќе од 1 ноќевање во континентална Кина. Сите проблеми за коишто е потребно осигурително покритие, а се предизвикани во текот на престојот на гостинот во сместувањето или при неговото учество на доживување во текот на резервацијата може да се покриени со „Осигурувањето за заштита на домаќинот“ во Кина и „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“ во Кина (од 1 август 2021 г.).

Како домаќините на сместувања или доживувања можат да поднесат осигурително барање?
 1. Поднесете барање до гостинот преку платформата или поднесете барање преку PICC што е можно побрзо по незгодата. Потсетете го гостинот или учесникот на доживување веднаш да разговара со вас и да ви раскаже за незгодата.
 2. Ако има оштетувања на внатрешниот имот во домот, веднаш треба да повикате инспекција на самото место.
 3. Важно е веднаш да соберете што е можно повеќе докази, како на пример фотографии или видеа или пак документи од полициската истрага за да може да поднесете доволно информации кога ќе го поднесете барањето.
 4. Преземете мерки по некаква незгода: јавете се на некоја од директните телефонски линии за итна помош на 110, 120 или 119.
Како да се справите со проблеми поврзани со барања за обесштетување?

Може да контактирате со тимот за поддршка за побарувања на Marsh за повеќе информации за покриеноста преку е-пошта mailto:CN.Airbnb@marsh.com или на телефон [400 622 8012](тел.: 4006228012), со работно време од 09:30 ч. до 17: 30 ч. во работни денови. PICC ќе процени дали има основа за осигурување за секој случај посебно. Адресата на е-пошта на PICC е airbnbclaim@piccsh.com, телефонот е 021-95518 (за локални корисници кои не се од Шангај, треба прво да го бирате регионалниот код 021; информирајте го персоналот на службата дека сте домаќин или гостин на Airbnb), а линијата за поддршка работи деноноќно. За празници, записите од корисничката служба ќе се испраќаат до специјалниот тим за случаи кој ќе ги обработи и ќе одговори директно.

Каков вид на осигурителна компанија е PICC?

Како партнер на „Планот за осигурување на домаќини во Кина“, PICC е добро позната државна осигурителна компанија за имоти со долгогодишно искуство во Кина. Застапувајќи голем број фирми, котира високо на глобалниот пазар за имотно осигурување.