Одете напред за да пристапите до предложените резултати
  Оваа содржина не е достапна на јазикот кој го избравте, па ја направивме достапна на најблискиот достапен јазик засега.

  Разбирање на најдобрите практики за угостување

  Еве на што да обрнете внимание – од брзи одговори до избегнување откажувања на резервации.
  Од Airbnb на 16 дек. 2019 г.
  Четиво од 3 мин.
  Ажурирано на 12 окт. 2021 г.

  Исклучителни одлики

  Одговарајте на сите прашања и барања за резервација во рок од 24 часа

  Прифаќајте барања за резервација

  Избегнувајте откажувања

  Одржувајте висока севкупна оцена

  Согледајте ја целата слика

  Исклучителни одлики

  Airbnb
  16 дек. 2019 г.
  Дали ова беше корисно?

  Разгледајте повеќе теми