Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Што добивате ако преноќите во своето сместување

  Ако се ставите во улогата на гостин, полесно ќе откриете што би можело да се подобри.
  Од Airbnb на 20 ноем. 2019 г.
  Видео од 2 мин.
  Ажурирано на 14 мај 2021 г.

  Исклучителни одлики

  • Корисно е да престојувате во сопственото место како да сте гостин

  • Ако го доживеете вашето место од гледна точка на гостите, ќе сфатите дали има нешто што би сакале да додадете или усовршите

  • На пример, по престојот, може да одлучите да го расчистите влезот или да додадете полица за багаж во некоја од спалните соби

  • Дознајте повеќе во нашиот целосен водич за создавање простор во кој гостите ќе се чувствуваат удобно

  Еден од начините да проверите дали вашето место е подготвено за гости е да преноќите таму (или да замолите некој пријател да го стори тоа). Почнете од самиот почеток, како да пристигнувате за првпат: дали ви се јасни упатствата за паркирање? Може ли лесно да го најдете влезот навечер? Има ли место за багажот? Ако се истуширате и преспиете во вашето место, ќе може да проверите дали притисокот на водата е добар и дали креветот е удобен. Не заборавајте да ја проверите и постапката за одјавување. Ако има клуч, знаете ли каде да го оставите? Ако се појават некои нелогичности, би било добро да одвоите време за да го усовршите просторот или да ги појасните деталите на огласот, во упатството за користење на куќата и во инструкциите за пријавување.

  Исклучителни одлики

  • Корисно е да престојувате во сопственото место како да сте гостин

  • Ако го доживеете вашето место од гледна точка на гостите, ќе сфатите дали има нешто што би сакале да додадете или усовршите

  • На пример, по престојот, може да одлучите да го расчистите влезот или да додадете полица за багаж во некоја од спалните соби

  • Дознајте повеќе во нашиот целосен водич за создавање простор во кој гостите ќе се чувствуваат удобно
  Airbnb
  20 ноем. 2019 г.
  Дали ова беше корисно?

  Разгледајте повеќе теми