Влијанието на Airbnb.org во 2022 г.

Домаќините ширум светот сместија над 140 000 луѓе раселени поради кризни ситуации оваа година.
Од Airbnb на 6 дек. 2022 г.
Видео од 5 мин.
Ажурирано на 6 дек. 2022 г.

Исклучителни одлики

 • Повеќе луѓе во кризни ситуации добија бесплатно привремено сместување од кога било порано

 • Напорите беа фокусирани на Украина и Авганистан, а помош добија и семејства во САД и Латинска Америка

 • Оваа работа е овозможена од великодушноста на домаќините и донаторите

2022 г. беше рекордна година за Airbnb.org. Соработувајќи со домаќини и хуманитарни организации низ целиот свет, непрофитната организација поврза над 140 000 луѓе со бесплатни привремени сместувања. Тоа е повеќе од претходните девет години заедно.

Великодушноста на домаќините и донаторите помогна да им се помогне на:

 • бегалци кои побегнале од Украина по инвазијата на Русија
 • бегалци од Авганистан кои пристигнале во Северна Америка
 • семејства раселени низ Латинска Америка поради политичка и економска нестабилност
 • заедниците во САД погодени од ураганите Ијан и Фиона

Airbnb.org е непрофитна организација која работи независно од Airbnb. Инспирацијата за Airbnb.org започна во 2012 година, кога еден домаќин го отвори својот дом за луѓето погодени од ураганот Сенди. Во текот на изминатата деценија, работата на оваа организација се разви за да помогне да се обезбедат сместувања за евакуирани лица, хуманитарни работници, бегалци, баратели на азил и работници од првите борбени линии кои се борат против ширењето на COVID-19.

Откако Русија изврши инвазија врз Украина во февруари 2022 година, над 6 милиони луѓе ја напуштија Украина во потрага по безбедност. Ова беше најголемото движење на бегалци низ Европа по Втората светска војна.

Airbnb.org се обврза да најде привремено сместување за 100 000 од нив. Добивме донации од 95 земји, а десетици илјади домаќини се регистрираа за да понудат сместување бесплатно или со попуст. Огромната поддршка овозможи Airbnb.org да ги здружи силите со организации од цела Европа и Северна Америка за да ги поврзе бегалците со сместувања.

Служење на историски маргинализираните заедници

Кризите несразмерно влијаат на историски маргинализираното население. Во 2022 година, Airbnb.org продолжи со своите напори да им служи на овие заедници.

На пример, Black Women for Black Lives и Global Empowerment Mission соработуваа со Airbnb.org за да им помогнат на африканските студенти кои студирале во Украина. Некои владини агенции не сметаат дека странските студенти се бегалци и многу од студентите се соочуваат со расизам кога се обидуваат да ја напуштат Украина и да пристапат до ресурси во други земји.

Еден друг партнер, Организацијата за бегалци, азил и миграција (ORAM), се фокусираше на бегалците од ЛГБТК+ заедницата од Украина кои се соочиле со дискриминација. Во Берлин, ORAM го поврза Дима, геј маж од Киев, со Мери, Американка во Берлин која го огласила својот стан преку Airbnb.org. Мери му понудила безбеден простор на Дима откако пристигнал во Германија (како што е опишано во видеото погоре).

Обезбедување иновативна поддршка

Многу други хуманитарни организации понудија сместувања преку Airbnb.org како дел од нивната работа, меѓу кои:

 • HIAS во Еквадор им помага на луѓето како Даниела, чие семејство избегало од насилството во Колумбија. HIAS ги поврзува со домаќини како Мери, која живее во населба во Кито каде што се населуваат многу бегалци. HIAS нуди обука за тоа како да угостувате луѓе кои доживеале траума и како да им обезбедите поддршка за време на нивниот престој.
 • Community Sponsorship Hub, првата американска организација посветена единствено на проширување на заедничкото спонзорство на бегалците. Преку програмата „Спонзорски круг“, соработуваше со соседите во различни градови за да смести новодојденци од Авганистан и Украина.
 • Insight Ukraine, организација за човекови права на ЛГБТК+ заедницата, им помогна на илјадници луѓе да ја напуштат Украина и да добијат пристап до сместување, грижа за менталното здравје и доктори кои се заложуваат за ЛГБТК+ заедницата додека го градат својот живот на ново место.
 • Münchner Freiwillige постави станици за помош за луѓето кои пристигнуваат во Минхен од Украина, помагајќи им да добијат многу разни услуги, меѓу кои и сместување.

Им благодариме на домаќините, донаторите и партнерите кои се приклучија во ова глобално движење за да го прошират чувството на припаѓање во кризни ситуации.

Информациите што ги содржи статијава може да се променети по објавувањето.

Исклучителни одлики

 • Повеќе луѓе во кризни ситуации добија бесплатно привремено сместување од кога било порано

 • Напорите беа фокусирани на Украина и Авганистан, а помош добија и семејства во САД и Латинска Америка

 • Оваа работа е овозможена од великодушноста на домаќините и донаторите

Airbnb
6 дек. 2022 г.
Дали ова беше корисно?