Отворање домови во кризно време со Airbnb.org

Поддржете ја заедницата и добијте значка со угостување или донирање.
Од Airbnb на 7 дек. 2020 г.
Четиво од 3 мин.
Ажурирано на 21 мај 2024 г.

Исклучителни одлики

  • Airbnb.org е независна непрофитна организација инспирирана од великодушноста на домаќините

  • Домаќините кои нудат бесплатни сместувања или сместувања со попуст или постојани донации ги исполнуваат условите за значката на поддржувач на Airbnb.org

Вашата способност како домаќин да направите луѓето да се чувствуваат добредојдени во вашиот простор нѐ инспирира секој ден. Особено сме горди на начинот на кој нашата заедница на домаќини го поддржа Airbnb.org, непрофитната организација формирана во 2020 година за да продолжи со работата започната со програмите Open Homes и сместувањата за лицата во првите борбени линии.

Од 2012 година, ги отворивте домовите за повеќе од 100 000 луѓе, вклучувајќи бегалци, баратели на азил, најважните работници во првите борбени линии против пандемијата на COVID-19, како и евакуирани лица кои бегаат од катастрофални природни непогоди низ целиот свет.

Работата на Airbnb.org е можна благодарение на великодушноста на домаќините кои обезбедуваат сместувања и на донаторите кои обезбедуваат средства за поддршка на луѓето во кризни ситуации.

Заработување на значката за поддржувач на Airbnb.org

Ја славиме великодушноста на заедницата на домаќини така што ви ја нудиме значката на поддржувач на Airbnb.org. Домаќините може да ја поддржат Airbnb.org и да ја заработат значката така што ќе:

  • се регистрираат како домаќин на сместувања за итни случаи бесплатно или со попуст

  • станат редовен донатор

Угостување во сместувања за итни случаи

Значката за поддржувач на Airbnb.org им оддава признание на домаќините кои имаат најмалку едно активно сместување преку Airbnb.org кое нуди бесплатен престој или престој со попуст за итни случаи. Нудењето сместувања преку Airbnb.org значи обезбедување сместување за евакуирани лица, бегалци или други лица на кои им е потребно привремено сместување во кризни ситуации.

Дознајте нешто повеќе за угостувањето за добри цели

Донирање на постојана основа

Исто така, може да ја заработите значката за поддржувач на Airbnb.org со тоа што ќе се регистрирате за постојано да донирате процент од вашите исплати на Airbnb.org. Или, ако сакате, може да направите еднократна донација без да се квалификувате за значката.

Дознајте повеќе за тоа како да донирате од вашата исплата.

Добивање одговори на најчесто поставуваните прашања

Како организацијата Airbnb.org е поврзана со Open Homes и со сместувањата за лицата во првите борбени линии?
Во 2020 година, Open Homes и сместувањата за лица во првите борбени линии кои се програми на Airbnb станаа Airbnb.org која е непрофитна организација чиј даночен статус според законот на САД се регулира со Дел 501(в)(3). Иако Airbnb ги дели членовите на заедницата со Airbnb.org, оваа непрофитна организација е независна организација со независен одбор на директори.

Каде се појавува значката за поддржувач на Airbnb.org?
Значката се појавува на профилот на домаќинот и на страниците со огласот. Ако сакате да ја скриете вашата значка, контактирајте со нашиот тим за поддршка.

Дали значката влијае на мојот оглас при пребарувањето?
Значката ја слави вашата великодушна поддршка на Airbnb.org. Не влијае на тоа како огласите се појавуваат во резултатите од пребарувањето на Airbnb, а гостите во моментов не можат да ги филтрираат своите пребарувања за значките на Airbnb.org.

Дали значката влијае на мојата значка на Супердомаќин или статус на Супердомаќин?
Значката за поддржувач на Airbnb.org не влијае врз вашата значка на Супердомаќин или статус на Супердомаќин. Значката ќе се појави веднаш до вашата значка на Супердомаќин.

Дали ќе ја изгубам значката за поддржувач на Airbnb.org ако се откажам од угостувањето или донирањето на Airbnb.org?
Да, но значката повторно ќе се појави ако продолжите да угостувате преку Airbnb.org или да донирате на Airbnb.org. Секогаш може привремено да го деактивирате огласот за вашиот дом од Airbnb.org или да ја паузирате или да ја запрете вашата постојана донација.

На кој начин Airbnb помага?
Airbnb се обврза да ги финансира оперативните трошоци на Airbnb.org, така што сите донации може да одат директно на непрофитните партнери и на луѓето што Airbnb.org ги опслужува.

Информациите што ги содржи статијава може да се променети по објавувањето.

Исклучителни одлики

  • Airbnb.org е независна непрофитна организација инспирирана од великодушноста на домаќините

  • Домаќините кои нудат бесплатни сместувања или сместувања со попуст или постојани донации ги исполнуваат условите за значката на поддржувач на Airbnb.org

Airbnb
7 дек. 2020 г.
Дали ова беше корисно?