Прескокни на содржина
  Одете напред за да пристапите до предложените резултати
  Известување за COVID-19
  Резервациите може да ги промените или откажете од контролната табла. Ако имате прашања во врска со помошта од 250 милиона американски долари за домаќините засегнати од откажувањата, посетете го „Центарот за информации“.

  Што е „Заклетва за потрошувачка кошница“ на Airbnb?

  „Заклетвата за потрошувачка кошница“ претставува концепт на кој се обврзуваат нашите домаќини во САД со цел правично исплаќање на лицата што чистат во нивните сместувања. Потрошувачката кошница го претставува минималниот приход потребен за некој да ги задоволи своите основни потреби за живот и за да може да зема активно учество во својата заедница.

  Свесни сме дека поддршката што овие луѓе ја даваат со своите услуги е од суштинска важност за голем број од нашите домаќини, за тие да можат на своите гости да им пружат одлично и проверено гостопримство. За да им се заблагодарите за нивната поддршка, придружете ни се во мисијата да направиме Airbnb да биде место каде чистачите се признаени и вреднувани како членови на нашата заедница и каде што ќе бидат третирани со достоинство и почит.

  Кога чистачите добиваат плата соодветна на потрошувачката кошница, тогаш тие можат:

  • Подобро да се издржуваат себеси и своето семејство.
  • Да работат со постојан и висок квалитет.
  • Да земат слободни денови ако треба да се грижат за себе или за некој член на семејството.

  Одредување на потрошувачката кошница во САД

  За да разбереме што значи да се исплаќа плата на чистач, којашто е соодветна на потрошувачката кошница, ги користевме стандардите на „Националниот сојуз на работници за услуги за домаќинството (NDWA)„. NDWA е водечка асоцијација за чистачи, дадилки и работници што нудат услуги за домаќинството низ целата земја. Подолу се дадени некои упатства за домаќините за тоа како да се уверат дека чистачите добиваат плата соодветна на потрошувачката кошница.

  Секогаш кога треба да утврдите колку треба да му плаќате на вашиот чистач, препорачуваме да го прашате за следново:

  • Дали е самовработен? Во случајот на самовработени чистачи, минимумот од 25 долари на час се смета како надоместок кој е соодветен на потрошувачката кошница. Самовработените чистачи обично добиваат повисок надоместок од час за разлика од чистачите кои работат за фирма, бидејќи тие самите ги плаќаат даноците на приход, коишто се повисоки, притоа немаат платени слободни денови, самите купуваат средства за чистење и самите плаќаат за патот до работа.
  • Дали чистачот е вработен во фирма за чистење? Во случајот на чистачите кои се вработени во фирма, минимум од 15 долари на час се смета за надоместок кој е соодветен на потрошувачката кошница, бидејќи е можно веќе да добиваат бенефиции за вработени, како здравствено, стоматолошко и очно осигурување, со платeни слободни денови и платени денови кога треба да се грижат за член на семејството.
  • Дали сте запознаени со животната ситуација на чистачот? Факторите, како што се трошоците за живеачка во одреден регион или град, бројот на лица што зависат од чистачот и другите фактори, влијаат врз тоа колку тој треба да заработува за да ги исполни своите основни потреби.
  • Колкаво искуство има чистачот? Вештините и стручноста на чистачите се од различни нивоа. Кога одлучувате колку да му платите на самовработен чистач, земете ги предвид годините на искуство што ги има како професионален чистач и дали нуди специјализирани услуги, како еколошко чистење.

  Покрај потрошувачката кошница, NDWA предлага уште три други фактори – јасните очекувања, здравјето и безбедноста и пристапот до професионални здруженија – кои се важни за вашето сместување да може да биде одлично работно место за лицата кои чистат. За повеќе упатства и за да го поврзете вашиот чистач со NDWA, посетете ја веб-страницата на NDWA.

  За да ја прифатите „Заклетвата за потрошувачка кошница“ на Airbnb,следете ги овие упатства и покажете им на останатите домаќини и на гостите дека вашиот чистач добива надоместок кој е фер.

  Ја добивте помошта што ви беше потребна?