Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Управување со листи на „Омилени“

  You’ve created a wishlist to keep track of your favorite Experiences and places to stay. So, what’s next?

  Invite your friends

  Get everyone excited by allowing them to add listings or Experiences. You can invite someone to the wishlist by sending them an email or sms, or via social media, or just by copying a link. One thing to note: Anyone with a link to your wishlist can view it. However, those who view it won’t see your name as the Wishlist author and can't add or remove Airbnb listings from the wishlist.

  За да споделите листа на „Омилени“

  1. Кликнете на „Профил“ и одете на вашата листа на „Омилени“. 
  2. Изберете ја листата на „Омилени“ што сакате да ја споделите.
  3. Кликнете на трите точки
  4. Кликнете на „Испрати покана“ и изберете како сакате да ја споделите вашата листа на „Омилени“.

  За да го отстраните пристапот до листата на „Омилени“, изберете ја профилната фотографија на лицето во листата и кликнете или притиснете на „Отстрани“.

  Remove an Experience or listing from a wishlist

  It’s easy to edit your wishlist. Just click or tap the heart  on the Experience or listing you want to remove.

  За да избришете листа на „Омилени“

  1. Кликнете на „Профил“ и одете на вашата листа на „Омилени“. 
  2. Изберете ја листата на „Омилени“ што сакате да ја споделите.
  3. Кликнете на трите точки
  4. Кликнете на„Избришете ја оваа листа на „Омилени““, потврдете го вашиот избор, а потоа кликнете на „Избриши“.
  Ја добивте помошта што ви беше потребна?

  Поврзани статии