Прескокни на содржина
  Одете напред за да пристапите до предложените резултати
  Уредници на патувања

  Како да ја користам мојата администраторска сметка на контролната табла на „Airbnb за деловни корисници“?

  Пристапување до контролната табла:

  До контролната табла на „Airbnb за деловни патувања“ може да пристапите на следниов начин:

  1. Најавете се на вашата Airbnb сметка.
  2. Кликнете на фотографијата на профилот во горниот десен агол.
  3. Изберете „Airbnb за деловни патувања“.
  4. Кликнете на „Отвори ја контролната табла“.

  Користење на контролната табла

  Контролната табла на „Airbnb за деловни патувања“ е поделена на 4 јазичиња: „Патувања“, „Извештаи“, „Фактури“ и „Луѓе“.

  Патувања

  Јазичето „Патувања“ користете го за да добиете краток преглед на активните, потврдените и завршените патувања на вработените. За секое патување ќе го најдете името на патникот, детали за дестинацијата и датуми на патувањето.

  Извештаи

  Ова јазиче го прикажува бројот на резервирани ноќевања, вкупниот потрошен износ и просечната дневна цена во вашата фирма. Од оваа страница може да извезете и CSV-извештаи.

  Фактури

  Одете на ова јазиче ако сакате да ги прегледате фактурите за вашите групи на патници. Секоја ставка ќе го вклучува бројот на фактурата, датумот, крајниот рок и износ што се треба да се плати.

  Луѓе

  Прелистувајте и управувајте со сметките на вработените што се поврзани со вашата фирма. Од оваа страница може да ги поканите вработените во вашата програма.

  Поврзани статии
  Ја добивте помошта што ви беше потребна?
  Не сте уредник на патувања на Airbnb за деловни корисници?
  Изберете друг вид на корисник за да најдете помош за тоа што ви треба.