ЗАШТИТА НА ДОМАЌИНОТ

Осигурување за заштита за време на доживувањето

Во ретки случаи кога некој ќе се повреди или нечиј имот е оштетен за време на доживување со покритие, домаќините може да се заштитат со осигурување од одговорност до 1 000 000 американски долари.

Во ретки случаи кога некој ќе се повреди или нечиј имот е оштетен за време на доживување со покритие, домаќините може да се заштитат со осигурување од одговорност до 1 000 000 американски долари.

Достапно за домаќини на повеќето доживувања
Ги заштитува домаќините од почетокот до крајот на доживувањето
Неспоредливо во индустријата за патување

This program doesn't apply to hosts who offer experiences in mainlaind China or Japan, or hosts of accommodations.

Што е покриено?

Со „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“ може да се покрие:

  • Вашата законска одговорност за телесна повреда на гости или други лица
  • Вашата законска одговорност за оштетување на имот кој им припаѓа на гости или на други лица

„Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“ не покрива:

  • Телесна повреда или оштетување на имот како резултат на нешто направено намерно (не е случајна несреќа)
  • Оштетување на личниот имот на домаќинот или исчезнати или украдени предмети
  • Доживувања поврзани со воздухоплови и мобилна опрема

Угостувајте со доверба

Време на подготовка на доживувањето

„Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“ може да ги покрие домаќините за време на доживувањето, како и додека го подготвуваат просторот за доживувањето, пред тоа да започне или откако ќе заврши, во согласност со правилата и условите на полисата.

Покритие за кодомаќини

Исто така, кодомаќините коишто обезбедуваат сродни услуги во врска со некое доживување може да бидат покриени со „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“.

Деноноќна поддршка

Ако нешто ви се случи вам или на вашите гости, нашиот глобален тим за поддршка на заедницата ви стои на располагање. Ако имате прашање во врска со „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“, контактирајте нѐ, а ние ќе ве пренасочиме до соодветниот давател на услуги.

Посветени сме да придонесеме за безбедна и доверлива заедница низ целиот свет.

Посветени сме да придонесеме за безбедна и доверлива заедница низ целиот свет.

Совет: Користење на безбедносните информации

Airbnb соработува со Американскиот Црвен крст и Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина за да обезбеди безбедносни информации коишто се применливи во 191 земја. Дознајте како да направите планови за во итен случај, да подготвите прибор за прва помош, да бидете безбедни во кујната и друго.

Совет: Користење на безбедносните информации

Airbnb соработува со Американскиот Црвен крст и Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина за да обезбеди безбедносни информации коишто се применливи во 191 земја. Дознајте како да направите планови за во итен случај, да подготвите прибор за прва помош, да бидете безбедни во кујната и друго.

Процесот на побарување

1. Формуларот за прием е пополнет

Кога домаќин, гостин или трета страна ќе контактира со поддршката на заедницата, Airbnb ќе обезбеди информации за процесот на поднесување на побарување.

2. Осигурителот назначува проценител, кој потоа го разгледува побарувањето

По пополнувањето на формуларот за прием, проценителот ќе стапи во контакт со вас во име на осигурителната компанија за да разговара за побарувањето и да собере информации.

3. Побарувањето се разгледува

Проценителот на побарувања од трета страна го решава побарувањето во согласност со условите на полисата за „Осигурување за заштита за време на доживувањето“ и применливите закони и прописи во важечката надлежност.

Experience Protection Insurance is subject to certain terms, conditions, and exclusions. 
To learn more, download a comprehensive program summary.

Одговори на вашите прашања

Дали треба да направам нешто за да бидам покриен со „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“?

Не. Автоматски имате покритие ако доживувањето ги исполнува условите за покритие од осигурувањето.

Кога ќе станете домаќин на доживување и ќе се согласите со „Условите за користење“, се согласувате и да бидете покриени со „Осигурувањето за заштита за време на доживување“ за настани што ќе се случат во текот на Airbnb доживувања, што е предмет на правилата на полисата.

Ако би сакале да се откажете од покритието, мора да ги преземете сите следни чекори:

  • Да ни испратите е-пошта од адресата на е-пошта којашто е поврзана со вашата сметка на домаќин на доживувања
  • Да ги вклучите вашите име и презиме и телефонски број коишто се поврзани со вашата сметка на домаќин на доживувања
  • Да го вклучите точниот наслов на доживувањето што сте го организирале

Имајте предвид дека адресата на е-пошта за откажувања од покритие се следи само за обработка на барања за откажување.

Што ќе се случи ако се повредам за време на моето доживување?

Вашата безбедност ни е главен приоритет. Ако се повредите или ви е потребна медицинска помош за време на доживување, треба да се тргнете на безбедно и веднаш да контактирате со локалните служби за итна помош.

Откако ќе бидете на безбедно и итните проблеми се решени, пријавете го инцидентот кај нас преку јазичето „Профил“ во Airbnb апликацијата, со притискање на „Помош и поддршка“, а потоа изберете „Контактирај со Airbnb“ под вашето патување. Дознајте повеќе

Како домаќин на Airbnb доживување, што се случува ако некој се повреди за време на доживувањето?

Безбедноста на нашата заедница е наш приоритет. Ако за време на некое доживување некој се повреди или му е потребна медицинска помош, треба да ги однесете сите на безбедно место и веднаш да контактирате со локалните служби за итна помош.

Откако сите ќе бидат на безбедно и сите итни потреби ќе бидат решени, пријавете го инцидентот кај нас и кажете ни ако можеме дополнително да ви помогнеме. Дознајте повеќе

Како функционира „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“?

„Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“ обезбедува покритие преку полиса издадена од одредени преземачи на ризик во Zurich Insurance plc, една од најреномираните осигурителни компании во светот.

Освен домаќините на доживувања на Airbnb, во полисата е наведен и Airbnb. Нема барање за плаќање премија за осигурување или одбиток за да бидете заштитени со програмата.

Кога некој ќе поднесе побарување против домаќин на доживување, проценител на побарувања од трета страна ќе постапи по основ на побарувањето и ќе го реши во согласност со полисите договорени со Airbnb.

Што е тоа „Осигурување за заштита на домаќинот“?

Програмата „Осигурување за заштита на домаќинот“ обезбедува главно покритие од одговорност во износ до 1 000 000 долари по настан во случај на побарувања од трети лица за телесна повреда или оштетување на имот поврзано со престој на Airbnb.

Ова покритие е предмет на најмногу 1 000 000 долари по локација на сместување, а може да важат и одредени услови, ограничувања и исклучоци. Дознајте повеќе

Како се разликува „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“ од „Гаранцијата за домаќинот“ и „Осигурувањето за заштита на домаќинот“ на Airbnb?

Програмите „Гаранција за домаќинот“ и „Осигурување за заштита на домаќинот“ на Airbnb се наменети да ги заштитат домаќините на сместувања. „Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“ е наменето да ги заштити домаќините на доживувања.

„Гаранцијата на домаќинот“ на Airbnb е наменета да ги заштити домаќините на сместувања од оштетување на нивната сопственост или објект во ретки случаи на оштетување на имот од страна на гостин. За повеќе информации, посетете ја нашата страница за „Гаранцијата на домаќинот“.

„Осигурувањето за заштита на домаќинот“ е наменето да ги заштити домаќините на сместувања од побарувања од трети лица за телесна повреда или оштетување на имот за време на престој во сместувањето на домаќинот. За повеќе информации, посетете ја нашата страница „Осигурување за заштита на домаќинот“.

„Осигурувањето за заштита за време на доживувањето“ е наменето да ги заштити домаќините на доживувања од побарувања од трети лица за телесна повреда или оштетување на имот кои се случиле за време на доживувањето. За повеќе информации, посетете го нашиот „Центар за помош“.

Подготвени сте да го создадете вашето доживување?

Подготвени сте да го создадете вашето доживување?