Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Зошто е толку важно да се одговори брзо на гостите

  Користењето на алатките на Airbnb може да ви помогне лесно да одговорите.
  Од Airbnb на 4 мај 2021 г.
  Четиво од 2 мин.
  Ажурирано на 9 мар. 2023 г.

  Како побрзо да одговарате на пораките

  Како се пресметува стапката на одговор

  Airbnb
  4 мај 2021 г.
  Дали ова беше корисно?

  Можеби ќе ви се допадне и

  Можеби ќе ви се допадне и

  Разгледајте повеќе теми