Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Нови дозволи за кодомаќин и едноставни исплати

  Контролирајте до што можат да пристапат кодомаќините и делете исплати на Airbnb.
  Од Airbnb на 3 мај 2023 г.
  Четиво од 2 мин.
  Ажурирано на 3 мај 2023 г.

  Како да го најдете новото јазиче за кодомаќин

  Поканете кодомаќин, поставете ги неговите дозволи и персонализирајте ја поканата во новото јазиче „Кодомаќини“.

  Поставување дозволи за кодомаќини

  Споделување исплати со кодомаќини на Airbnb

  Airbnb
  3 мај 2023 г.
  Дали ова беше корисно?

  Можеби ќе ви се допадне и

  Можеби ќе ви се допадне и

  Разгледајте повеќе теми