Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Практики од кои никој не се исклучува за да му помогнете на секој гостин да се чувствува добредојдено

  Добијте упатства од искусни домаќини – од ажурирање на огласот до оставање рецензии за гостите.
  Од Airbnb на 27 јун. 2022 г.
  Четиво од 5 мин.
  Ажурирано на 15 јул. 2022 г.

  Исклучителни одлики

  Пред резервацијата: создавање оглас кој не исклучува никого

  Совет: споделете повеќе за себе и за вашите интереси во профилот и описот на огласот за да им дадете можност на гостите да се поврзат со вас.

  Пред пристигнувањето: направете секој гостин да се чувствува вклучено

  Совет: може да испратите порака во која ќе ги прашате гостите: „Што можам да направам за да имате пријатен престој?“

  По пријавувањето: погрижете се на гостите да им биде удобно

  Совет: вклучете ги сите важни информации за просторот во вашиот куќен ред, за гостите да можат да пристапат до него дигитално.

  По одјавувањето: пишување објективни рецензии за гостите

  Исклучителни одлики

  Airbnb
  27 јун. 2022 г.
  Дали ова беше корисно?

  Можеби ќе ви се допадне и

  Можеби ќе ви се допадне и

  Разгледајте повеќе теми