Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Подобрена заштита за домаќини и гости

  Додаваме уште повеќе видови заштита во рамките на AirCover за целата наша заедница.
  Од Airbnb на 11 мај 2022 г.
  Четиво од 6 мин.
  Ажурирано на 11 мај 2022 г.

  Исклучителни одлики

  • AirCover нуди четири нови видови заштита за гостите

  • Гостите ќе бидат известени дека може да им биде наплатено од нивниот регистриран начин на плаќање ако го оштетат вашето сместување или предмети*

  • Воведуваме патничко осигурување за гостите во текот на следните месеци

  Силата на Airbnb се темели врз вашата посветеност да се погрижите гостите да имаат одличен престој. Во ретките случи кога ќе се случи нешто што е надвор од вашата контрола и не сте во можност да го решите проблемот, сакаме вашите гости да знаат дека Airbnb е тука да помогне.

  Минатиот ноември, го воведовме AirCover за домаќини.** Сега додаваме AirCover за гостите со што нудиме бесплатна заштита која е водечка во индустријата за нашата цела заедница. Ова ќе направи сите да се чувствуваат сигурно ако сакаат да угосуваат или да престојуваат преку Airbnb.

  Исто така, имаме нови информации за AirCover за домаќини кои ќе ви овозможат да го забрзате процесот на барањето за обесштетување, како и новости за безбедносните депозити, патничкото осигурување за гостите и отстранувањето на COVID-19 како непредвидена околност за гостите.

  Детали за новите видови заштита за гостите во рамките на AirCover

  Домаќинот е секогаш најдобрата личност која може да ги реши проблемите на гостинот. Но ако се појави сериозен проблем (видете ги примерите подолу) за време на престојот на гостинот и не можете да го решите, гостите сега имаат четири вида заштита секојпат кога престојуваат преку Airbnb:

  1. Гаранција за заштита на резервацијата: во случај да треба да ја откажете резервацијата на гостинот во период од 30 дена пред пријавувањето, на вашиот гостин ќе му најдеме слично или подобро сместување и тој трошок ќе го сноси Airbnb или ќе му ги вратиме парите.
  2. Гаранција за пријавување: ако гостинот не може да се пријави во вашето сместување, а вие не можете да го решите проблемот (на пример, ако гостинот не може да пристапи до вашиот имот и не може да стапи во контакт со вас), ќе му најдеме слично или подобро сместување за времетраењето на неговиот првичен престој и тој трошок ќе го сноси Airbnb или ќе му ги вратиме парите.
  3. Гаранција за точност на огласот: ако во кој било момент за време на престојот гостинот смета дека вашиот простор не одговара на описот во огласот (на пример фрижидерот престане да работи, а вие не можете лесно да го поправите или има помалку спални соби отколку што е наведено), тој има три дена да го пријави проблемот, а ние ќе му најдеме слично или подобро сместување и тој трошок ќе го сноси Airbnb или ќе му ги вратиме парите.
  4. Деноноќна линија за безбедност: ако гостинот некогаш не се чувствува безбедно, ќе добие деноноќен и приоритетен пристап до специјално обучени агенти за безбедност.

  Добијте детални информации за тоа како AirCover ја штити резервацијата на секој гостин и за сите исклучоци кои важат.

  Одговори на вашите прашања во врска со новите видови заштита за гостите

  Во кој случај гостите ги исполнуваат условите за повторна резервација или враќање на парите?
  Иако AirCover ги штити гостите од сериозни проблеми што може да се појават за време на престојот, оваа заштита не ги опфаќа помалите проблеми.

  Еве неколку примери за помали проблеми кои обично не ги исполнуваат условите за повторна резервација или враќање на парите:

  • Валкан сад оставен во мијалникот.
  • Вообичаени бубачки забележани на надворешниот поплочен двор (на пр., мравки).
  • Удобност што недостасува, а која не е неопходна (на пр., расипан тостер).

  Еве неколку примери за посериозни проблеми за кои може да важат правилата за повторна резервација или враќање на парите:

  • Голема неточност во описот на огласот (на пр., да нема поглед на океан како што е наведено).
  • Основна или неопходна удобност што недостасува (на пр., греење, wifi или вода).
  • Недостасуваат инструкции за пријавување или има погрешен клуч при пријавувањето, а со домаќинот не може да се стапи во контакт (што може да ја доведе во ризик безбедноста на гостите).

  Дали ќе барате од гостите да ме контактираат ако има проблем?
  Ако се појави проблем за време на престојот на гостинот, нашиот тим за поддршка на заедницата секогаш ги советува гостите прво да контактираат со домаќинот за да го решат. Домаќините се најдобрите луѓе кои можат да им помогнат на гостите со нивните проблеми.

  Ако проблемот не може да се реши директно со домаќинот, гостинот има 72 часа од моментот кога ќе го открие проблемот за да контактира со Airbnb за да добие помош. Нашиот специјализиран тим за поддршка на заедницата ја разгледува сериозноста на проблемот со резервацијата секој пат кога работиме со домаќините и гостите за да го решиме проблемот.

  Ако „Поддршката на заедницата“ потврди дека гостинот се соочува со сериозен проблем со резервацијата, гостинот може да биде заштитен со AirCover.

  Дали гостите ќе ги исполнат условите за враќање на парите ако останат во сместувањето?
  Во повеќето случаи, гостите ќе ги исполнуваат условите за целосно враќање на парите само за ноќевањата кои не ги искористиле во сместувањето на домаќинот. Кога гостите ќе изберат да останат во сместувањето, тие обично ги исполнуваат условите за делумно враќање на парите само за ноќевањата на кои влијаел некој сериозен проблем со резервацијата. На пример, гостинот може да ги исполнува условите за делумно враќање на парите ако остане во сместувањето, но бојлерот за вода е расипан за време на две ноќевања од престојот.

  Во сите случаи, ако гостинот контактира со „Поддршката на заедницата“, нашата стандардна постапка е да го потсетиме директно да се обрати до домаќинот ако веќе не го сторил тоа. Нашиот тим за поддршка на заедницата, исто така, ќе контактира со домаќинот освен ако нема сериозен проблем со безбедноста кој треба итно да се реши.

  Дознајте повеќе за тоа како функционираат „Правилата за повторно резервирање и враќање на парите“

  Подобрена заштита за домаќини

  Побрза поддршка за обработка на барањата за обесштетување
  Врз основа на вашите повратни коментари, ја развивме програмата AirCover за домаќини за заштита од оштетување откако ја воведовме минатиот ноември. Кога го воведовме AirCover за домаќини, требаше да чекате 72 часа за одговор од гостинот за какви било барања за обесштетување пред да контактирате со „Поддршката на заедницата“.

  Ја ажуриравме програмата врз основа на вашите повратни коментари и сега може да побарате помош од „Поддршката на заедницата“ ако немате добиено одговор од гостинот во рок од 24 часа. Го променивме ова правило за директно да одговориме на коментарите од домаќините.

  Како гостите ја сносат одговорноста за штетата
  За да ѝ обезбедиме подобра поддршка на нашата заедница на домаќини, почнувајќи од крајот на мај, ако гостинот, некој што тој ќе го покани или некое домашно милениче е одговорно за штета настаната за време на престојот, може да му биде наплатено на гостинот од неговиот регистриран начин на плаќање.*

  Во случај на штета, ќе поднесете барање за обесштетување во рамките на програмата „Заштита на домаќинот од оштетување“ во нашиот „Центар за барање и праќање пари“, како дел од AirCover за домаќини.

  Ако гостинот не одговори на барањето во рок од 24 часа, може да ја вклучите „Поддршката на заедницата“. Ќе ги разгледаме сите докази и може да им наплатиме на гостите од нивниот начин на плаќање ако утврдиме дека тие се одговорни.

  Како дел од ова ажурирање, безбедносните депозити ќе бидат отстранети од страницата со подесувања за огласот. Ако претходно сте имале безбедносен депозит, ова веќе нема да важи за вашата сметка за угостување. Дознајте повеќе

  Отстранувањето на COVID-19 како непредвидена околност за гостите
  Сега кога COVID-19 е дел од нашето секојдневие, многу земји преминаа во нова фаза на нивната реакција во однос на вирусот, а ние го ажуриравме нашиот пристап кон откажувањата поврзани со COVID-19 во консултација со медицински советници.

  За резервации направени на или по 31 мај 2022 г., заболувањето од COVID-19 веќе нема да се смета за непредвидена околност (освен за домашни резервации во Јужна Кореја и континентална Кина). Ако гостинот ја откаже резервацијата бидејќи е болен од COVID-19, ќе важат правилата за откажување на домаќинот.

  Се надеваме дека оваа промена ќе ви овозможи да се чувствувате посигурно додека го пополнувате календарот, особено пред сезоните со најголема побарувачка.

  Новости за патничкото осигурување за гостите

  Со нетрпение очекуваме да споделиме дека во текот на следните месеци ќе ви претставиме персонализиран производ за патничко осигурување за гости, кој ќе го нудиме во партнерство со реномирана осигурителна компанија за гостите на Airbnb во некои региони.

  Додека овој нов производ не стане достапен, гостите може да купат патничко осигурување надвор од платформата на Airbnb. Со нетрпение очекуваме да споделиме со вас повеќе детали за патничкото осигурување наскоро.

  *Не важи наплатата на регистрираниот начин на плаќање на гостинот во датотеката за сместувања во Кина, Јапонија или Индија.

  **„Заштитата на домаќинот од оштетување“ не е осигурителна полиса. Не ги покрива домаќините коишто нудат сместувања преку Airbnb Travel, LLC или домаќините со сместувања во континентална Кина или во Јапонија. „Заштитата на домаќинот од оштетување“ не е поврзана со „Осигурувањето од одговорност на домаќинот“. Имајте предвид дека сите ограничувања на покритието се прикажани во американски долари и дека постојат и други правила, услови и исклучоци.

  Информациите што ги содржи статијава може да се променети по објавувањето.

  Исклучителни одлики

  • AirCover нуди четири нови видови заштита за гостите

  • Гостите ќе бидат известени дека може да им биде наплатено од нивниот регистриран начин на плаќање ако го оштетат вашето сместување или предмети*

  • Воведуваме патничко осигурување за гостите во текот на следните месеци

  Airbnb
  11 мај 2022 г.
  Дали ова беше корисно?

  Разгледајте повеќе теми