Како да оспорите одмазднички рецензии

Барање за отстранување на одмаздничка рецензија, без разлика кога била објавена.
Од Airbnb на 16 ноем. 2022 г.
Четиво од 2 мин.
Ажурирано на 11 дек. 2023 г.

Белешка на уредникот: оваа статија е објавена како дел од Зимското издание на Airbnb за 2022 г. Информациите може да се променети по нивното објавување. Дознајте повеќе за најновото издание на нашиот производ.

Знаеме дека домаќините честопати се загрижени за можноста за одмаздничка рецензија. Ова се пристрасни рецензии што гостите може да ги остават откако ќе пријавите дека прекршиле некое од правилата во куќниот ред, го оштетиле вашиот имот или извршиле друго сериозно прекршување на правилата.

Нашиот систем за рецензии ви овозможува да ги оспорите рецензиите за кои сметате дека се одмазднички.

Заштита од одмазднички рецензии

Треба да се чувствувате пријатно да примате гости без да се грижите за можноста да добиете одмаздничка рецензија. Може да оспорите одмаздничка рецензија – без разлика на тоа кога е објавена – од гости кои сериозно ги прекршуваат правилата, како на пример:

  • оштетување на вашиот имот

  • прекумерно останување на гостинот во сместувањето

  • прекршување на стандардниот куќен ред

  • организирање на недозволена забава или настан во вашето сместување

Оспорувањето рецензија не гарантира дека ќе биде отстранета. Ако оспорите некоја рецензија, ќе побараме да обезбедите докази, како што се фотографии или размена на пораки со гостите.

Вашите докази ќе треба да покажат дека се случило сериозно прекршување на правилата. Мора да е јасно дека пријавувањето на прекршувањето на правилата на Airbnb и/или на гостинот најверојатно довело до одмаздничка рецензија.

Ви препорачуваме да ја чувате целата комуникација со гостите во вашата пошта на Airbnb за нашиот тим за корисничка поддршка да може лесно да ги прегледа сите докази. Имајте предвид дека само главните домаќини и главните гости можат да ги оспоруваат рецензиите.

Добијте повеќе информации за нашите правила за рецензии

Како функционираат правилата

Да речеме дека гостинот пуши во вашето сместување, а според вашиот куќен ред тоа е забрането. Му кажувате на гостинот дека сте нашле отпушоци од цигари во дневната соба и поднесувате барање за обесштетување за темелно чистење. Како одговор на тоа, гостинот одбива да плати и остава лута рецензија. Може да ја оспорите оваа рецензија, а ние ќе истражиме за да утврдиме дали ги исполнува условите за отстранување.

Домаќините ни рекоа дека нашите ажурирани правила за одмазднички рецензии им помогнале да угостуваат со доверба.
Домаќинот Лијан вели дека одмаздничката рецензија на нејзиниот оглас била веднаш проверена и отстранета кога го поднела барањето. Навистина почувствувала дека Airbnb е тука за да ѝ помогне.

Домаќинот Даниел исто така вели дека се справил со рецензија за којашто сметал дека е неправедна. „Можам да кажам дека [поддршката на Airbnb] ми беше од голема помош во решавањето на моето барање.“

Airbnb
16 ноем. 2022 г.
Дали ова беше корисно?