Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Изберете ги правилата за откажување кои најмногу ви одговараат

  Најдете ги правилата кои ви одговараат вам и на вашите потреби за угостување.
  Од Airbnb на 5 фев. 2020 г.
  Четиво од 4 мин.
  Ажурирано на 6 окт. 2021 г.

  Исклучителни одлики

  Изборот на правила за откажување може да биде игра на рамнотежа. Сакате да избегнете откажувања и истовремено да привлечете гости, а денешните гости бараат поголема прилагодливост кога ги планираат своите претстојни патувања.

  Бидејќи секој домаќин е уникатен, создадовме неколку правила за откажување за да ви помогнеме да ги најдете оние што најмногу ќе ви одговараат.*

  • „Прилагодливи“ правила за откажување: гостите може да откажат до 24 часа пред пријавувањето за целосно враќање на парите, а вие нема да бидете платени. Ако откажат по тој период, ќе ви биде платено за секое искористено ноќевање, како и за 1 дополнително ноќевање.
  • „Умерени“ правила за откажување: гостите може да откажат до 5 дена пред пријавувањето за целосно враќање на парите, а вие нема да бидете платени. Ако откажат по тој период, ќе ви биде платено за секое искористено ноќевање, како и за 1 дополнително ноќевање и 50% од износот за сите неискористени ноќевања.
  • „Умерено строги“ правила за откажување: за да добијат целосно враќање на парите, гостите мора да откажат најмалку 30 дена пред пријавувањето. Исто така, парите може да им бидат целосно вратени во рок од 48 часа по резервирањето ако откажувањето се случи најмалку 14 дена пред пријавувањето. Ако откажат помеѓу 7 и 30 дена пред пријавувањето, ќе добиете 50% од износот за сите ноќевања. Ако откажат помалку од 7 дена пред пријавувањето, ќе добиете 100% од износот за сите ноќевања.
  • „Строги“ правила за откажување: за да добијат целосно враќање на парите, гостите мора да откажат во рок од 48 часа по резервирањето и откажувањето мора да се случи најмалку 14 дена пред пријавувањето. Ако откажат помеѓу 7 и 14 дена пред пријавувањето, ќе добиете 50% од износот за сите ноќевања. Ако откажат по тој период, ќе добиете 100% од износот за сите ноќевања.
  • Правила за откажување на долгорочни престои: овие правила важат за сите престои од најмалку 28 последователни ноќевања и ги заменуваат вашите стандардни правила за откажување за тие престои. Гостите кои ќе откажат резервација може да добијат целосно враќање на парите само ако ја откажат резервацијата во рок од 48 часа по резервирањето и најмалку 28 дена пред датумот на пристигнување. Ако гостинот откаже по тој период, ќе ви биде платено за сите искористени ноќевања, како и за 30 дополнителни ноќевања од датумот на откажувањето. Ако гостинот откаже кога до крајот на резервацијата има помалку од 30 дена, ќе добиете 100% од износот за сите преостанати ноќевања.

  Белешка: надоместоците за чистење се враќаат секогаш ако гостинот откаже пред пријавувањето, без оглед на правилата за откажување на домаќинот.** Враќањето на парите од надоместоците за услугата за гости на Airbnb зависи од неколку фактори. Дознајте повеќе за враќањето на парите од надоместоците

  Може да ги ажурирате правилата во секое време за да контролирате колку време однапред гостите можат да откажат пред пријавувањето и да добијат враќање на парите.

  Кои правила најмногу ми одговараат?

  Сѐ зависи од тоа како откажувањето би влијаело на вас и на сместувањето. Подолу вклучивме неколку совети за да ви помогнеме да ги изберете правилата што најмногу одговараат на вашиот бизнис за угостување.

  Добро би било да изберете „Прилагодливи“ правила ако:

  • Сезоната е со мала побарувачка и сакате да привлечете гости кои би сакале да имаат флексибилност.
  • Сезоната е со голема побарувачка и се чувствувате сигурни дека вашето сместување ќе биде повторно резервирано ако се случи некој да откаже.
  • Сместувањето ви се наоѓа на конкурентна локација и не сте загрижени ако некој доцна откаже.

  Според последните податоци, домаќините кои се префрлија од „Строги“ или „Умерени“ правила за откажување на „Прилагодливи“ правила по април 2020 година забележаа зголемување на бројот на резервации од 10% или повеќе за следниот месец.***

  Моите „Прилагодливи“ правила за откажување, раното пријавување и доцното одјавување навистина го истакнаа мојот оглас.
  Alex,
  Далас, Тексас

  Добро би било да изберете „Умерени“ правила ако:

  • Сакате да ги обесхрабрите откажувањата во последен момент.
  • Сакате да имате одредено време за да добиете друга резервација ако гостинот откаже.
  • Сепак сакате да привлечете гости за чии планови е потребна поголема координација, како што се деловните патници кои мораат да резервираат сместувања со опција за враќање на парите.

  Добро би било да изберете „Умерено строги“ правила ако:

  • Сакате да избегнете откажувања, но сепак вашиот оглас да биде привлечен за гостите.
  • Сакате да имате повеќе време за да добиете друга резервација ако гостинот откаже.
  • Побарувачката за вашето сместување е доста голема.

  Она што ги издвојува „Умерено строгите“ правила од „Строгите“ правила е дека парите може сѐ уште да им бидат целосно вратени на гостите ако откажат 30 дена пред пријавувањето.

  Добро би било да изберете „Строги“ правила ако:

  • Сакате да избегнете откажувања и немате време да најдете или да управувате со нови резервации наместо откажаните.
  • Угостувате сами, а откажувањата во последен момент многу го нарушуваат вашиот распоред.
  • Побарувачката за вашето сместување е голема и „Строгите“ правила за откажување нема да ги спречат гостите кои се надеваат дека ќе резервираат во близина.

  Изборот на правилата за откажување има за цел да го најдете она што ви одговара вам и на вашето сместување. Само запомнете: многу гости сакаат флексибилност при патувањето. За да ги привлечете да резервираат, обидете се да создадете атрактивен оглас со пристапни правила за откажување.

  *Резервациите за сместувањата во Италија имаат различен сет на правила за откажување.
  **Со исклучок на домаќините кои нудат сместувања во континентална Кина. Дознајте повеќе
  ***Според внатрешните глобални податоци за резервации на Airbnb собрани од април 2020 г. до април 2021 г.

  Информациите содржани во статијава може да се променети по објавувањето.

  Исклучителни одлики

  Airbnb
  5 фев. 2020 г.
  Дали ова беше корисно?

  Можеби ќе ви се допадне и

  Можеби ќе ви се допадне и

  Разгледајте повеќе теми