Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Изберете ги правилата за откажување кои најмногу ви одговараат

  Најдете ги правилата кои ви одговараат вам и на вашите потреби за угостување.
  Од Airbnb на 5 фев. 2020 г.
  Четиво од 4 мин.
  Ажурирано на 19 јан. 2023 г.

  Исклучителни одлики

  • Соодветните правила за откажување може да ви помогнат да ги привлечете саканите резервации

  • Земете ги предвид вашите потреби, цели и идеални гости кога ги избирате правилата

  • Може да ги ажурирате правилата во секое време

  Изборот на правила за откажување може да биде игра на рамнотежа. Сакате да избегнете откажувања и истовремено да привлечете гости, а денешните гости бараат поголема прилагодливост кога ги планираат своите претстојни патувања.

  Бидејќи секој домаќин има различни потреби, создадовме неколку правила за откажување. Може да ги изберете правилата за стандарни и долгорочни престои кои најмногу ви одговараат.*

  Стандардни правила

  Вашите стандардни правила за откажување се за пократки резервации. Важат за сите резервации со помалку од 28 последователни ноќевања.

  • „Прилагодливи“ правила за откажување: гостите може да откажат до 24 часа пред пријавувањето за целосно враќање на парите, а вам нема да ви биде платено. Ако откажат помалку од 24 часа пред пријавувањето и никогаш не се пријават, ќе ви биде платено за првото ноќевање. Ако откажат по пријавувањето, ќе ви биде платено за секое искористено ноќевање, како и за 1 дополнително ноќевање.
  • „Умерени“ правила за откажување: гостите може да откажат до 5 дена пред пријавувањето за целосно враќање на парите, а вам нема да ви биде платено. Ако откажат по тој период, ќе ви биде платено за секое искористено ноќевање, како и за 1 дополнително ноќевање и 50% од износот за сите неискористени ноќевања.
  • „Умерено строги“ правила за откажување: за да добијат целосно враќање на парите, гостите мора да откажат најмалку 30 дена пред пријавувањето. Исто така, парите може да им бидат целосно вратени во рок од 48 часа по резервирањето ако откажувањето се случи најмалку 14 дена пред пријавувањето. Ако откажат помеѓу 7 и 30 дена пред пријавувањето, ќе добиете 50% од износот за сите ноќевања. Ако откажат помалку од 7 дена пред пријавувањето, ќе добиете 100% од износот за сите ноќевања.
  • „Строги“ правила за откажување: за да добијат целосно враќање на парите, гостите мора да откажат во рок од 48 часа по резервирањето и откажувањето мора да се случи најмалку 14 дена пред пријавувањето. Ако откажат помеѓу 7 и 14 дена пред пријавувањето, ќе добиете 50% од износот за сите ноќевања. Ако откажат по тој период, ќе добиете 100% од износот за сите ноќевања.

  Правила за долгорочен престој

  Правилата за откажување за долгорочен престој важат за резервации од најмалку 28 последователни ноќевања. Тие ги поништуваат вашите стандардни правила.

  • „Умерено строги“ правила за откажување за долгорочен престој: за да добијат целосно враќање на парите, гостите мора да откажат најмалку 30 дена пред пријавувањето. Ако гостинот откаже по тој период, ќе ви биде платено во целост за сите искористени ноќевања, како и за 30 дополнителни ноќевања. Ако во резервацијата останат помалку од 30 ноќевања кога гостинот ќе откаже, ќе ви биде платено во целост за сите преостанати ноќевања.
  • Строги правила за откажување за долгорочен престој: гостите кои ќе откажат некоја резервација може да добијат целосно враќање на парите само ако ја откажат резервацијата во рок од 48 часа по резервирањето и најмалку 28 дена пред датумот на пристигнување. Ако гостинот откаже по тој период, ќе ви биде платено за сите искористени ноќевања, како и за 30 дополнителни ноќевања од датумот на откажувањето. Ако гостинот откаже кога до крајот на резервацијата има помалку од 30 дена, ќе ви биде платено во целост за сите преостанати ноќевања.

  Белешка: надоместоците за чистење се враќаат секогаш ако гостинот откаже пред пријавувањето, без оглед на правилата за откажување на домаќинот. Враќањето на парите од надоместоците за услугата за гости на Airbnb зависи од неколку фактори. Дознајте повеќе за враќањето на парите од надоместоците

  Може да ги ажурирате правилата во секое време за да контролирате колку време однапред гостите можат да откажат пред пријавувањето и да добијат враќање на парите.

  Кои правила најмногу ми одговараат?

  Сѐ зависи од тоа како откажувањето би влијаело на вас и на вашиот бизнис со угостување. Размислете за вашите потреби и цели, како и за идеалните гости и изберете ги правилата што одговараат на нив.

  Добро би било да изберете „Прилагодливи“ правила ако:

  • Сезоната е со мала побарувачка и сакате да привлечете гости кои би сакале да имаат одредена флексибилност во плановите за патување.
  • Сезоната е со голема побарувачка и се чувствувате сигурни дека вашето сместување ќе биде повторно резервирано ако некој гостин откаже.
  • Сместувањето ви се наоѓа на конкурентна локација и не сте загрижени ако некој доцна откаже.

  Добро би било да изберете „Умерени“ правила ако:

  • Сакате да ги обесхрабрите откажувањата во последен момент.
  • Сакате да имате одредено време за да добиете друга резервација ако гостинот откаже.
  • Сепак сакате да привлечете гости за чии планови е потребна поголема координација, како што се деловните патници кои мора да направат резервации со опција за враќање на парите.

  Добро би било да изберете „Умерено строги“ правила ако:

  • Сакате да избегнете откажувања, но може да се справите со нив ако добиете претходно известување.
  • Сакате да имате повеќе време за да добиете друга резервација ако гостинот откаже.
  • Побарувачката за вашето сместување е голема во текот на целата година.

  Она што ги издвојува „Умерено строгите“ правила од „Строгите“ правила е дека парите може сѐ уште да им бидат целосно вратени на гостите со „Строгите“ правила ако откажат 30 дена пред пријавувањето.

  Добро би било да изберете „Строги“ правила ако:

  • Сакате да избегнете откажувања и немате време да најдете или да управувате со нови резервации наместо откажаните.
  • Угостувате сами, а откажувањата во последен момент многу го нарушуваат вашиот распоред.
  • Побарувачката за вашето сместување е многу голема и „Строгите“ правила за откажување нема да ги разубедат гостите да резервираат.

  Некои домаќини заработуваат повеќе со додавање на опција без враќање на парите во нивните правила за откажување. Опцијата им овозможува на гостите да изберат построги правила за откажување и да добијат цена со попуст, обично 10% попуст од вашата основна цена. Ако прифатат и подоцна ја откажат резервацијата, ќе ја задржите целата исплата за сите резервирани ноќевања.

  Избирањето правила за откажување се прави со цел да откриете што ви одговара вам и на вашите гости. Само запомнете дека многу луѓе сакаат флексибилност при патувањето. За да ги привлечете да резервираат, започнете со најприлагодливите правила за откажување што одговараат на вашата рутина за угостување.

  Дознајте повеќе во нашиот водич за поставување успешен оглас

  *Различни правила важат за резервациите во Германија, Италија и Јужна Кореја.

  Информациите што ги содржи статијава може да се променети по објавувањето.

  Исклучителни одлики

  • Соодветните правила за откажување може да ви помогнат да ги привлечете саканите резервации

  • Земете ги предвид вашите потреби, цели и идеални гости кога ги избирате правилата

  • Може да ги ажурирате правилата во секое време
  Airbnb
  5 фев. 2020 г.
  Дали ова беше корисно?

  Можеби ќе ви се допадне и

  Можеби ќе ви се допадне и

  Разгледајте повеќе теми