Одете напред за да пристапите до предложените резултати

  Поедноставен начин за оспорување на одмазднички рецензии

  Барање за отстранување на одмаздничка рецензија, без разлика кога била објавена.
  Од Airbnb на 16 ноем. 2022 г.
  Четиво од 3 мин.
  Ажурирано на 6 јун. 2023 г.

  Поголема заштита од одмазднички рецензии

  Како функционираат правилата

  Повеќе детали во рецензиите

  Побрза поддршка со нашиот виртуелен соговорник

  Airbnb
  16 ноем. 2022 г.
  Дали ова беше корисно?

  Можеби ќе ви се допадне и

  Можеби ќе ви се допадне и

  Разгледајте повеќе теми